KreditPlus

Veliko možnosti v okviru vaših zmožnosti.

 • V primerjavi s klasičnim kreditom so ob nakupu enakega vozila obroki lahko nižji, lahko pa ostanejo enaki ob nakupu vozila višje vrednosti.
 • Pri kredituPlus na začetku pogodbe določimo kolikšen bo neodplačan del glavnice po izteku izbranega obdobja. To imenujemo »ostanek vrednosti«, o načinu njegovega plačila pa se dogovorimo ob izteku pogodbe.

Ciljna skupina:

 • Stranke, za katere je pomembno lastništvo.
 • Stranke, ki želijo nižjo mesečno obveznost ali pa imajo interes kupiti vozilo višje vrednosti, v primerjavi s klasičnim kreditom.
 • Stranke, ki si želijo večje finančne svobode.

Pogoji:

 • Doba financiranja: 12 do 84 mesecev

 • Mesečne obveznosti odvisne od: trajanja pogodbe, vplačanega pologa, izbranega modela in motorne različice vozila ter dogovorjenih na leto prevoženih kilometrov

 • Želen polog: vsaj 20%

 • Najvišja starost vozila ob zaključku pogodbe: 10 let

Kaj je EURIBOR in kako vpliva na vaš kredit?


EURIBOR je povprečna obrestna mera, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar. Glede na ročnost  jih obstaja več, najbolj poznani so na primer 3-mesečni, 6-mesečni in 12-mesečni. Objavlja jih Reuters, nadzoruje pa Evropska bančna federacija. Nova vrednost EURIBOR-ja je objavljena vsak dan ob 11. uri dopoldne. Vrednost EURIBOR-ja se torej oblikuje na medbančnem trgu in posamezna banka ne more vplivati nanj. Več informacij o medbančni obrestni meri Euribor najdete na http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Prednosti:

 • Takojšnje lastništvo

 • Možnost izbire fiksne ali variabilne obrestne mere

 • Možnost predčasnega zaključka pogodbe

 • Možnost spreminjanja pogojev financiranja (doba trajanja,…)

 • Na podlagi amortizacijskega načrta ste vedno seznanjeni s preostankom dolga in z možnostjo predčasnega odplačila

 • V primerjavi s klasičnim kreditom, nižja mesečna obveznost ob nakupu vozila enake vrednosti ali enak mesečni obrok kot pri klasičnem kreditu vendar za vozilo višje vrednosti.

 • ONLINE spletni portal » Moj Porsche Leasing« stranki v vsakem trenutku omogoča vpogled v stanje kredita

Dodatne možnosti

Zavarovanje

 • Obvezno zavarovanje (AO)
 • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus)
 • Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov
 • Zavarovanje avtomobilske asistence
 • Kasko in delno kasko kombinacije
 • Zavarovanje pravne zaščite

 

Različne možnosti ob zaključku pogodbe:

 • plačilo ostanka vrednosti v enkratnem znesku
 • sklenitev nove pogodbe o financiranju za preostanek vrednosti
 • stranka se s trgovcem dogovori za nakup novega vozila, ostanek vrednosti se poplača z odprodajo obstoječega vozila, morebitno razliko pa se lahko uporabi kot polog pri nakupu novega vozila.

Se zanimate za kredit plus?

Več informacij o kreditu plus dobite direktno pri vašem pooblaščenem trgovcu.