Pogosta vprašanje s področja kredita

Ali stranka pri financiranju vozila s kreditKlasik in kreditPlus postane lastnik vozila?

Da, stranka ob sklenitvi pogodbe postane lastnik vozila kar je razvidno tudi iz prometnega dovoljenja ob registraciji vozila.

Kaj storiti, če mesečni obrok leasinga presega zmožnosti stranke?

Obstojijo različni načini prilagoditve višine mesečnega obroka zmožnostim stranke. Na višino obroka tako vpliva višina danega pologa, doba financiranja in uporaba financiranja z ostankom vrednosti.

Ali stranka lahko vpliva na to, kdaj bodo v plačilo zapadle položnice oz. račun?

Družba Porsche Leasing za kredit pošilja položnice 2-krat mesečno in sicer z zapadlostjo 1. ali 16. v mesecu. Na podlagi pisnega zahtevka lahko stranka izbere želeni datum, v kolikor tega ne stori se zapadlost položnice vzpostavi avtomatsko.

Ali je ob financiranju vozila potrebno kasko zavarovanje?

Da, pri vseh finančnih produktih Porsche Finance Group Slovenia mora stranka obvezno skleniti kasko zavarovanje. Izjema so rabljena vozila in sicer v primerih kadar so hkrati izpolnjeni naslednji trije pogoji: starost vozila vsaj 4 leta, višina pologa vsaj 25% ter znesek financiranja enak ali nižji od 7.000EUR.

Porsche Kasko zavarovanje

Permenentno Porsche kasko zavarovanje je idealna dopolnitev ob financiranju vašega novega vozila. Preprost produkt, ki vključuje vse nevarnosti in delne kombinacije. Nimate vsakoletnih skrbi s podaljševanjem, saj to zavarovanje ni omejeno na eno leto, pač pa velja do vašega preklica. Letna premija je izredno ugodna, se z leti ne spreminja, in ni odvisna od škodnega dogajanja. Omogočamo vam tudi plačilo do 12 obrokov, brez obresti.