Sončna elektrarna MOON

Volkswagen ID.3 in ID.4 v posebni ponudbi s sončno elektrarno MOON za 123,33 EUR na mesec***.

*BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 3.000,00 EUR z DDV (odvisno od izvedbe vozila) do katerega je leasingojemalec upravičen, v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO, d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji in permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije IDBON3_e2go_20201.

**BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000,00 EUR z DDV ob nakupu polnilne postaje z montažo iz programa MOON ali Volkswagen. Nakup polnilne postaje z montažo je potrebno opraviti pred nakupom/prevzemom vozila, v nasprotnem primeru kupec do bonusa ni upravičen. Šteje se, da je bil nakup opravljen z izvedbo avansnega plačila ali plačilom celotne kupnine ali s sklenitvijo pogodbe za financiranje nakupa polnilne postaje z montažo.

***V obrok je že vključen BONUS v obliki znižanja skupnega zneska kredita za financiranje nakupa sončne elektrarne do 1.000,00 EUR z DDV (odvisno od moči sončne elektrarne), do katerega je kreditojemalec upravičen v primeru sklenitve kreditne pogodbe za financiranje nakupa sončne elektrarne MOON pod pogoji akcije MOONBON_FO_2021 in sklenitve pogodbe o finančnem leasingu vozila pod pogoji akcije ID3BON_E2GO_2021, ki mora biti sklenjena najkasneje do sklenitve kreditne pogodbe.

****Variabilni del cene je odvisen od stroškov povezanih z montažo in priključitvijo produkta kreditiranja in jih kupec plača družbi PORSCHE SLOVENIJA d.o.o..

Sončna elektrarna MOON
Produkt kreditiranja
Sončna elektrarna MOON
Cena produkta kreditiranja (fiksni del) z DDV
12.000 EUR****
Bonus v obliki znižanja skupnega zneska kredita z DDV
1.000 EUR***
Mesečni obrok
123,33 EUR***
Skupni znesek kredita
7.400 EUR
Odplačilna doba
60 mesecev
Stroški obdelave
50 EUR
Efektivna obrestna mera
0,28%
Pogodbena obrestna mera
0,00% letno, je fiksna
Skupni znesek za plačilo
7.449,80 EUR
Prvo plačilo
173,33 EUR

Ponudba velja za fizične osebe.

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že zaračunan oz. vključen davek na finančne storitve.

EOM 0,28 % velja na dan informativne ponudbe. Navedena Efektivna obrestna mera (EOM) se lahko spremeni, če se spremenijo stroški refinanciranja, če se spremenijo stroški obdelave kredita ali rizičnega sklada ali če se spremeni datum zapadlosti obrokov. Način odplačevanja obveznosti po predmetni pogodbi je anuiteten. V efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z variabilnim delom cene produkta kreditiranja, neizpolnjevanjem pogodbe, stroški povezani s prodajno pogodbo dobavitelja, stroški povezani s prodajno pogodbo dobavitelja, stroški denarnih nakazil in stroški povezani z uporabo produkta kreditiranja. Skupni stroški kredita so izračunani kot: odplačilna doba x mesečni obrok + stroški obdelave + rizični sklad - znesek kredita. Seznanjen/a sem, da bo Skupina PFGS zgornje osebne podatke, ki sem jih posredoval/a prodajnemu svetovalcu, uporabila za namen priprave informativne ponudbe za kreditiranja nakupa produkta, saj sem izkazal/a interes za sklenitev pogodbenega razmerja. Skupina PFGS osebnih podatkov ne bo uporabila za nobene druge namene ter jih bo hranila največ eno leto od vnosa podatkov (zaradi izdobave naročenega produkta ali zaradi spremembe ponudbe).

Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo DDV in davek na motorna vozila (DMV).

Velja do 30.06.2022

Več tudi na  volkswagen.si in na  moon-power.si