Ibiza HOLA! 1.0 TSI 70kW (95KM)

Ibiza HOLA! 1.0 TSI 70kW (95KM) že za 93,08 EUR/mesec* in SEAT zavarovanje (permanentno AO+AK) za 36,05 EUR/mesec**.

*V ceno vozila je že vključen vključen bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.500 EUR z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana  in zavarovanju vozila prekozavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvod.o.o.(permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije SEBONFS_2021.

**Informativni izračun letne premije vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-3 -55%), zavarovanje voznika, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava ter permanentno zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR-3 -55%), pri Porsche Versicherungs AG, podružnici v Sloveniji, za fizično osebo, staro 24 let (doplačilo za mladega voznika v primeru permanentne police ni potrebno). Ponudba je veljavna ob sklenitvi pogodbe o financiranju nakupa vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. v okviru akcije »SEBONFS_2021«. Ponudba ne velja v primeru uporabe vozila za namen: intervencijskih vozil, vozil za hitro dostavo, vozil, ki se dajejo v najem, vozil, ki se uporabljajo za dejavnost avtošol, za izvajanje taxi službe,  predelanih vozil in v drugih primerih, ko način uporabe vozila predstavlja večjo verjetnost za nastanek škodnega dogodka. V zavarovalni premiji je obračunana 8,5% DPZP, DDV skladno s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan. Na višino zavarovalne premije avtomobilskega kaska v prihodnjih letih vpliva indeks cen življenjskih potrebščin. Permanentno zavarovanje pomeni, da je zavarovanje v veljavi več kot 1 leto brez roka trajanja s samodejnim letnim podaljševanjem.

Ibiza HOLA! 1.0 TSI 70kW (95KM)
Ponudba za finančni leasing in zavarovanje pri Porsche Leasing SLO d.o.o.
SEAT Ibiza FR 1.0 TSI 70kW
Cena Vozila z DDV, po ceniku uvoznika
13.999,00 EUR
Cena vozila z bonusom financiranja z DDV, po ceniku uvoznika
12.499,00 EUR
Obrok financiranja
93,08 EUR/mesec*
Strošek zavarovanja (AO+AK)
36,05 EUR/mesec**
Skupni mesečni obrok
129,13 EUR* (financiranje + zavarovanje)
Odplačilna doba
60 mesecev
Polog
3.749,70 EUR
Stroški obdelave
100 EUR
Efektivna obrestna mera
7,67 % (in je povečana za stroške zavarovanja iz avtomobilskega obveznega in kasko zavarovanja)
Pogodbena obrestna mera
7% na leto in je variabilna
Ostanek vrednosti
5.739,59 EUR
Skupni znesek financiranja
8.749,30 EUR
Skupni znesek za plačilo
11.424,39 EUR
Prvo plačilo z vključenim DDV
3.942,78 EUR

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06)

Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi.« V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje, ki vključuje tudi kasko zavarovanje proti kraji.

Akcija financiranja in zavarovanja velja do 31. 03. 2021.

Slika je simbolična.

Več tudi na  SEAT.SI