Za pravilno delovanje in preprostejšo uporabo te strani uporabljamo piškotke.
Sprejmi in nadaljuj

ID.3 1st

ID.3 1st v bonus akciji financiranje za 159,43 EUR/mesec* + zavarovanje za 61,61 EUR/mesec** 

*Obrok leasinga 159,43 € je izračunan z upoštevanjem znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti bonusa 5.000 EUR z vključenim DDV. Do financiranja nakupa vozila je leasingojemalec upravičen, če sklene pogodbo o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in vozilo zavaruje s sklenitvijo Volkswagen zavarovanja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije ID3BON_e2go_2020. 

 **Naveden mesečni obrok je informativne narave, izračunan po pogojih Volkswagen zavarovanja (33,33% popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje) ter ob upoštevanju letne zavarovalne premije, ki vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-3- 55%, starost voznika od 35 do 42 let), zavarovanje voznika AO+, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite, nezgodno zavarovanje voznika in potnikov pri Zavarovalnici Sava d. d. , ter zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300 EUR / 150 EUR), pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji. Ponudba je veljavna ob sklenitvi pogodbe o financiranju nakupa vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o., v okviru akcije ID3BON_e2go_2020. Ponudba ne velja v primeru uporabe vozila za namen: intervencijskih vozil, vozil za hitro dostavo, vozil, ki se dajejo v najem, vozil, ki s uporabljajo za dejavnost avtošol, za izvajanje taxi službe, predelanih vozil in v drugih primerih, ko način uporabe vozila predstavlja večjo verjetnost za nastanek škodnega dogodka. V zavarovalni premiji je obračunan 8,5 DPZP, DDV skladno s 1.točko 1.odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan. Na višino zavarovalne premije avtomobilskega kaska v prihodnjih letih vpliva indeks cen življenjskih potrebščin.

 

ID.3 1st
Ponudba za finančni leasing in zavarovanje pri Porsche Leasing SLO d.o.o.
Volkswagen ID.3 1st
Cena vozila z DDV, po ceniku uvoznika
39.786,12 EUR
Cena vozila z bonusom financiranja z DDV
34.786,12 EUR
Mesečni obrok financiranja
159,43 EUR / mesec*
Polog
10.435,84 EUR
Odplačilna doba
36 mesecev
Ostanek vrednosti
20.290,92 EUR
Efektivna obrestna mera
2,71 % (in je povečana za stroške zavarovanja iz avtomobilskega obveznega in kasko zavarovanja)
Pogodbena obrestna mera
2,50 % na leto, obrestna mera je spremenljiva
Stroški obdelave
100,00 EUR
Skupni znesek financiranja
24.350,28 EUR
Skupni znesek za plačilo
20.290,92 EUR
VW zavarovanje
61,61 EUR/mesec**
Mesečni strošek (finančni leasing+zavarovanje)
221,04 EUR
Prvo plačilo z vključenim DDV
10.695,27 EUR

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06)

Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi.« V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje, ki vključuje tudi kasko zavarovanje proti kraji.

Opcijsko lahko izberete tudi enega izmed paketov "e2go": 

  • Paket »e2go« S: financiranje + zavarovanje + servis
  • Paket »e2go« M: financiranje + zavarovanje + Top Service
  • Paket »e2go« L: financiranje + zavarovanje + Top Service + komplet zimskih pnevmatik (vključno s montažo in hrambo)

Matrica cen storitev paketov "e2go"

Več informacij o paketih e2go bo kmalu na voljo direktno pri vašem pooblaščenem trgovcu. 

Akcija financiranja in zavarovanja velja do 31.12.2020.

Pojasnilo k izračunu obroka 159 EUR/mesec*:

Informativni izračun obroka 159 EUR/mesec je narejen ob upoštevanju, da stranka na začetku plača polog v višini 30% prodajne vrednosti vozila in da v času trajanja pogodbe 36. mesecev prevozi 10.000 KM/ leto, v celotni dobi trajanja pogodbe skupaj 30.000 KM. Ostanek vrednosti, ki ga mora stranka plačati ob koncu financiranja, je odvisen od izbrane višine pologa, dobe financiranja in dogovorjenih na leto prevoženih kilometrov. Med odplačevanjem se zmanjšuje odprti del glavnice, ob koncu ostane za plačilo znesek ostanka vrednosti. 

Ob koncu financiranja ima stranka tri možnosti:

  •  Vozilo odkupi s plačilom zneska, ki je enak ostanku vrednosti.
  •  Za znesek ostanka vrednosti sklene novo pogodbo o financiranju s trenutno veljavnimi pogoji.
  •  Proda vozilo leasingodajalcu za znesek, ki je enakovreden ostanku vrednosti po pogodbi, s čimer leasingojemalec in leasingodajalec medsebojno poravnata vse obveznosti. Ta možnost velja samo v okviru aktualne akcije financiranja in zavarovanja za vozila VW ID.3 (VWID3BON_e2go_2020).

Kdo ima pravico zaprositi za subvencijo?

V primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu (torej tudi v okviru opisane akcije) za subvencijo vedno zaprosi stranka/leasingojemalec vozila. Pri tej obliki financiranja se predvideva, da bo stranka s plačilom vseh obveznosti na koncu postala lastnik vozila in da zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev subvencije vozila ne sme odtujiti v roku krajšem od 24 mesecev. Trenutno veljavna višina subvencije za polnoelektrična vozila znaša za fizične osebe 6.000 EUR. Za pravne osebe pa je znesek subvencije odvisen od razlike v ceni med električnim vozilom in ekvivalentnim vozilom z motorjem z notranjim izgorevanjem, ta razlika v ceni pa se nato glede na velikost podjetja, obseg njegovega prometa in drugih kriterijev razpisa pomnoži z določenim odstotkom. Za podrobnejšo informacijo o načinu izračuna subvencije za fizične osebe ter za podjetja predlagamo obisk spletne strani Eko sklada https://www.ekosklad.si/.

Ob prikazani ponudbi financiranja družba Porsche Leasing d.o.o. ponuja tudi druge vrste financiranja (kredit, finančni leasing, poslovni najem), z različnimi dobami trajanja, različnimi višinami pologov / delnih najemnim, z ali brez ostanka vrednosti ob zaključku pogodbe, ipd. Za vse ostale informacije v zvezi s financiranjem, zavarovanjem in vzdrževanjem družbe Porsche Leasing se obrnite na pooblaščenega trgovskega partnerja skupine Volkswagen v Sloveniji.

 

Pogosto zastavljena vprašanja z odgovori vezana na financiranje ID3BON_e2go_2020