ID.3 Pure Performance

ID.3 Pure Performance v bonus akciji financiranje za 168,86 EUR/mesec* + zavarovanje za 58,23 EUR/mesec** 

*Obrok leasinga 168,86 EUR je izračunan z upoštevanjem znižanja maloprodajne cene vozila v obliki bonusa v vrednosti 3.000 EUR z vključenim DDV. Do bonusa v obliki znižanja maloprodajne cene vozila je leasingojemalec upravičen, če sklene pogodbo o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in vozilo zavaruje s sklenitvijo Volkswagen zavarovanja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije IDBON_E2GO_2021.

 **Naveden mesečni obrok je informativne narave, izračunan po pogojih Volkswagen zavarovanja (33% popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje) ter ob upoštevanju letne zavarovalne premije, ki vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-3- 55%, zavarovanje voznika AO+, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite, nezgodno zavarovanje voznika in potnikov pri Zavarovalnici Sava d. d., ter zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300 EUR / 150 EUR), pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji. Ponudba je veljavna ob sklenitvi pogodbe o financiranju nakupa vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o., v okviru akcije IDBON_E2GO_2021. Ponudba ne velja v primeru uporabe vozila za namen: intervencijskih vozil, vozil za hitro dostavo, vozil, ki se dajejo v najem, vozil, ki s uporabljajo za dejavnost avtošol, za izvajanje taxi službe, predelanih vozil in v drugih primerih, ko način uporabe vozila predstavlja večjo verjetnost za nastanek škodnega dogodka. V zavarovalni premiji je obračunan 8,5 DPZP, DDV skladno s 1.točko 1.odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan. Na višino zavarovalne premije avtomobilskega kaska v prihodnjih letih vpliva indeks cen življenjskih potrebščin.

ID.3 Pure Performance
Ponudba za finančni leasing in zavarovanje pri Porsche Leasing SLO d.o.o.
Volkswagen ID.3 Pure Performance
Cena vozila z DDV, po ceniku uvoznika
33.676,00 EUR
Cena vozila z bonusom za financiranje z DDV
30.676,00 EUR
Mesečni obrok financiranja
168,86 EUR / mesec*
Polog
9.202,80 EUR
Odplačilna doba
36 mesecev
Ostanek vrednosti
16.838,00 EUR
Efektivna obrestna mera
2,74 %
Pogodbena obrestna mera
2,50 % na leto, obrestna mera je spremenljiva
Stroški obdelave
100,00 EUR
Skupni znesek financiranja
21.473,20 EUR
Skupni znesek za plačilo
23.016,96 EUR
VW zavarovanje
58,23 EUR/mesec**
Mesečni strošek (finančni leasing+zavarovanje)
227,09 EUR
Prvo plačilo z vključenim DDV
9.471,66 EUR

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06)

Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi.« V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje, ki vključuje tudi kasko zavarovanje proti kraji.

Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo DDV in davek na motorna vozila (DMV).

Opcijsko lahko izberete tudi enega izmed paketov "e2go": 

  • Paket »e2go« S: financiranje + zavarovanje + servis
  • Paket »e2go« M: financiranje + zavarovanje + Top Service
  • Paket »e2go« L: financiranje + zavarovanje + Top Service + komplet zimskih pnevmatik (vključno s montažo in hrambo)

Matrica cen storitev paketov "e2go".

Več informacij o paketih e2go bo kmalu na voljo direktno pri vašem pooblaščenem trgovcu. 

Akcija financiranja in zavarovanja velja do 30.06.2022.

V povezavi z akcijo IDBON_E2GO_2021 teče še akcija nakupa in financiranj sončnih elektrarn MOONBON_FO_2021 ali MOONBON_PO_2021. Več o tej akciji tukaj.

Pojasnilo k izračunu obroka 168,86 EUR/mesec*:

Informativni izračun obroka 168,86 EUR/mesec je narejen ob upoštevanju, da stranka na začetku plača polog v višini 30% prodajne vrednosti vozila in da v času trajanja pogodbe 36. mesecev prevozi 10.000 KM/ leto, v celotni dobi trajanja pogodbe skupaj 30.000 KM. Ostanek vrednosti, ki ga mora stranka plačati ob koncu financiranja, je odvisen od izbrane višine pologa, dobe financiranja in dogovorjenih na leto prevoženih kilometrov. Med odplačevanjem se zmanjšuje odprti del glavnice, ob koncu ostane za plačilo znesek ostanka vrednosti. 

Ob koncu financiranja ima stranka tri možnosti:

  •  Vozilo odkupi s plačilom zneska, ki je enak ostanku vrednosti.
  •  Za znesek ostanka vrednosti sklene novo pogodbo o financiranju s trenutno veljavnimi pogoji.
  •  Proda vozilo leasingodajalcu za znesek, ki je enakovreden ostanku vrednosti po pogodbi, s čimer leasingojemalec in leasingodajalec medsebojno poravnata vse obveznosti. Ta možnost velja samo v okviru aktualne akcije financiranja in zavarovanja za vozila VW ID.3 in ID.4 (VWIDBON_E2GO_2021).

Kdo ima pravico zaprositi za subvencijo?

V primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu (torej tudi v okviru opisane akcije) za subvencijo vedno zaprosi stranka/leasingojemalec vozila. Pri tej obliki financiranja se predvideva, da bo stranka s plačilom vseh obveznosti na koncu postala lastnik vozila in da zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev subvencije vozila ne sme odtujiti v roku krajšem od 24 mesecev. Trenutno veljavna višina subvencije za polnoelektrična vozila znaša 4.500 EUR. Za podrobnejšo informacijo glede subvencije predlagamo obisk spletne strani Eko sklada https://www.ekosklad.si/.

Ob prikazani ponudbi financiranja družba Porsche Leasing d.o.o. ponuja tudi druge vrste financiranja (kredit, finančni leasing, poslovni najem), z različnimi dobami trajanja, različnimi višinami pologov / delnih najemnim, z ali brez ostanka vrednosti ob zaključku pogodbe, ipd. Za vse ostale informacije v zvezi s financiranjem, zavarovanjem in vzdrževanjem družbe Porsche Leasing se obrnite na pooblaščenega trgovskega partnerja skupine Volkswagen v Sloveniji.

Pogosto zastavljena vprašanja z odgovori vezana na financiranje IDBON_E2GO_2021

Volkswagen, ki razbija največje mite o električnih vozilih.