e tron 50 230 kW ; 0/230

Za 314,76 EUR/mesec* skupaj z zavarovanjem za 112,47 EUR/mesec**

*Izračun višine mesečnega obroka v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o.  in zavarovanju vozila z družbo Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o.

**Informativni izračun letne premije vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-3- 55%), zavarovanje voznika, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava ter permanentno zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR- 3-55%), pri Porsche Versicherungs AG, podružnici v Sloveniji, za fizično osebo, staro 24 let (doplačilo za mladega voznika v primeru permanentne police ni potrebno). Ponudba je veljavna ob sklenitvi pogodbe o financiranju nakupa vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o.  v okviru akcije »AUBON_2020«.* Ponudba ne velja v primeru uporabe vozila za namen: intervencijskih vozil, vozil za hitro dostavo, vozil, ki se dajejo v najem, vozil, ki se uporabljajo za dejavnost avtošol, za izvajanje taxi službe,  predelanih vozil in v drugih primerih, ko način uporabe vozila predstavlja večjo verjetnost za nastanek škodnega dogodka. V zavarovalni premiji je obračunana 8,5% DPZP, DDV skladno s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan. Na višino zavarovalne premije avtomobilskega kaska v prihodnjih letih vpliva indeks cen življenjskih potrebščin. Permanentno zavarovanje pomeni, da je zavarovanje v veljavi več kot 1 leto brez roka trajanja s samodejnim letnim podaljševanjem.

e tron 50 230 kW ; 0/230
Ponudba za finančni leasing pri Porsche Leasing SLO d.o.o.
e tron 50 230 kW ; 0/230
Cena vozila brez dodatne opreme z DDV, po ceniku uvoznika
71.280,00 EUR
Cena vozila brez dodatne opreme z DDV, po ceniku uvoznika
83.480,00 EUR
Cena Vozila z DDV, po ceniku uvoznika
64.890,00 EUR
Mesečni obrok
314,76 EUR*
Odplačilna doba
48 mesecev
Polog
19.467,00 EUR
Efektivna obrestna mera
2,62 % in se poveča za stroške zavarovanja (AO+AK).
Pogodbena obrestna mera
2,5% na leto, obrestna mera je spremenljiva
Stroški obdelave
100 EUR
Skupni znesek financiranja
45.423,00 EUR
Skupni znesek za plačilo
49.531,08 EUR + predvideni stroški zavarovanja
Ostanek vrednosti
34.322,60 EUR
Mesečni strošek zavarovanja (AO+AK)
112,47 EUR**
Mesečni strošek (finančni leasing+zavarovanje)
427,23 EUR

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06)

Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi.« V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje, ki vključuje tudi kasko zavarovanje proti kraji.

Velja do 31.3.2021

Več tudi na audi.si