Za pravilno delovanje in preprostejšo uporabo te strani uporabljamo piškotke.
Sprejmi in nadaljuj

Ateca Xcellence

Ateca Xcellence 1.6 TDI 85 kW/115 KM že za 246,99 EUR/mesec* in SEAT zavarovanje (permanentno AO+AK) za 80,65 EUR/mesec**.

* Izračun višine mesečnega obroka v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno dobo financiranja.

V ceno vozila je že vključen vključen bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 2.000 EUR z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana  in zavarovanju vozila prekozavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvod.o.o.(permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije SEBONFAST19II.

**Informativni izračun letne premije vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-14 0%), zavarovanje voznika, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava ter permanentno zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR-14 0%), pri Porsche Versicherungs AG, podružnici v Sloveniji, za fizično osebo, staro 24 let (doplačilo za mladega voznika v primeru permanentne police ni potrebno). Ponudba je veljavna ob sklenitvi pogodbe o financiranju nakupa vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. v okviru akcije »SEBONFAST19II«. Ponudba ne velja v primeru uporabe vozila za namen: intervencijskih vozil, vozil za hitro dostavo, vozil, ki se dajejo v najem, vozil, ki se uporabljajo za dejavnost avtošol, za izvajanje taxi službe,  predelanih vozil in v drugih primerih, ko način uporabe vozila predstavlja večjo verjetnost za nastanek škodnega dogodka. V zavarovalni premiji je obračunana 8,5% DPZP, DDV skladno s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan. Na višino zavarovalne premije avtomobilskega kaska v prihodnjih letih vpliva indeks cen življenjskih potrebščin. Permanentno zavarovanje pomeni, da je zavarovanje v veljavi več kot 1 leto brez roka trajanja s samodejnim letnim podaljševanjem.

Ateca Xcellence
Ponudba za finančni leasing
Ateca Xcellence 1.6 TDI 85 kW/115 KM
MPC vozila brez dodatne opreme z DDV, po ceniku uvoznika
28.404,00 EUR
MPC z dodatno opremo z DDV, po ceniku uvoznika (ta je brez popusta)
30.772 EUR
MPC vozila z bonusom financiranja, z DDV, po ceniku uvoznika*
28.772.00 EUR
Mesečni obrok
246,99 EUR/mesec*
Ostanek vrednosti
6.154,40 EUR
Polog
8.631,60 EUR
Odplačilna doba
84 mesecev
Pogodbena obrestna mera
7,00 % variabilna
Efektivna obrestna mera
7,50 % in je povečana za stroške zavarovanja (AO+AK)
Znesek financiranja
30.140,40 EUR
Skupni znesek za plačilo
27.001,56 EUR
Stroški obdelave
100,00 EUR
SEAT zavarovanje (AO+AK)
80,65 EUR / mesec**
Skupaj mesečni strošek (finančni leasing + zavarovanje)
327,64 EUR

 V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06) Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi.« V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila.

Akcija financiranja in zavarovanja velja do 30. 9. 2019.