Za pravilno delovanje in preprostejšo uporabo te strani uporabljamo piškotke.
Sprejmi in nadaljuj

Macan II 180 kW

Že za 599,52 EUR/mesec*

*Izračun mesečnega obroka velja v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana za dobo 84 mesecev pod pogoji akcije POMAC2020 in zavarovanju vozila (AK+AO) preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d. in Adriatic Slovenica d.d.). 

Macan II 180 kW
Ponudba za finančni leasing
Macan II 180 kW
Cena Vozila z DDV
69.176,- EUR
Mesečni obrok
599,52 EUR*
Polog
22.020,85 EUR
Odplačilna doba
84 mesecev
Efektivna obrestna mera
2,63 %
Pogodbena obrestna mera
2,5% na leto, obrestna mera je spremenljiva
Skupni znesek financiranja
46.155,15 EUR
Skupni znesek za plačilo
50.409,68 EUR
Stroški obdelave
50,- EUR

 V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06) Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi.« V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila.

Velja do 31.3.2020