Q5 40 TDI quattro Advanced 150kW/204KM

Za 272,09 EUR/mesec* skupaj z zavarovanjem za 93,32 EUR/mesec**

*Obrok leasinga je izračunan, z upoštevanjem znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti bonusa 2.000 EUR z vključenim DDV. Do bonusa v obliki znižanja maloprodajne cene vozila je leasingojemalec upravičen, če sklene pogodbo o finančnem leasingu z družbo PORSCHE LEASING SLO, d.o.o. in vozilo zavaruje s sklenitvijo permanentnega zavarovanja (permanentni kasko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica Sava d.d.), pod pogoji akcije AUBONFS_TS_2021.

 **Informativni izračun letne premije vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-3 -55%), zavarovanje voznika, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava ter permanentno zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR-3 -55%), pri Porsche Versicherungs AG, podružnici v Sloveniji, za fizično osebo (doplačilo za mladega voznika v primeru permanentne police ni potrebno). Ponudba je veljavna ob sklenitvi pogodbe o financiranju nakupa vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o.  v okviru akcije »AUBONFS_TS_2021«. Ponudba ne velja v primeru uporabe vozila za namen: intervencijskih vozil, vozil za hitro dostavo, vozil, ki se dajejo v najem, vozil, ki se uporabljajo za dejavnost avtošol, za izvajanje taxi službe,  predelanih vozil in v drugih primerih, ko način uporabe vozila predstavlja večjo verjetnost za nastanek škodnega dogodka. V zavarovalni premiji je obračunana 8,5% DPZP, DDV skladno s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan. Na višino zavarovalne premije avtomobilskega kaska v prihodnjih letih vpliva indeks cen življenjskih potrebščin. Permanentno zavarovanje pomeni, da je zavarovanje v veljavi več kot 1 leto brez roka trajanja s samodejnim letnim podaljševanjem.

***Vzdrževanje topSERVICE ponudba velja ob nakupu novega vozila znamke Audi. Trajanje vzdrževalne servisne pogodbe znaša 48 mesecev in 10.000 prevoženih km/leto. Vključuje servise, ki jih je predpisal proizvajalec (menjavo motornega olja, delo in material), menjavo zobatega jermena po predpisih proizvajalca, menjavo zavorne tekočine po predpisih proizvajalca, zavorne ploščice in zavorne diske, menjavo kompleta sklopk pri naravni obrabi, menjavo žarnic, menjavo metlic brisalcev, menjavo manšete zgloba polosovine. 

Q5 40 TDI quattro Advanced 150kW/204KM
Ponudba za finančni leasing, zavarovanje in vzdrževanje pri Porsche Leasing SLO d.o.o.
Q5 40 TDI quattro Advanced 150kW/204KM
Cena vozila brez dodatne opreme z DDV, po ceniku uvoznika
51.610,00 EUR
Cena vozila z dodatno opremo z DDV, po ceniku uvoznika
56.110,00 EUR
Cena vozila z upoštevanim bonusom za financiranje z DDV
45.468,00 EUR
Mesečni obrok financiranja
272,09 EUR/mesec*
Odplačilna doba
48 mesecev
Polog
13.640,40 EUR
Efektivna obrestna mera
5,08%
Pogodbena obrestna mera
5,00% na leto, obrestna mera je spremenljiva
Stroški obdelave
50,00 EUR
Skupni znesek financiranja
31.827,60 EUR
Skupni znesek za plačilo
37.543,52 EUR + predvideni stroški zavarovanja
Ostanek vrednosti
24.433,20 EUR
Mesečni strošek zavarovanja (AO+AK)
93,32 EUR**
Skupaj mesečni strošek (financiranje+zavarovanje)
365,41 EUR
Mesečni strošek vzdrževanja topSERVICE
32,88 EUR***
Skupni mesečni strošek (financiranje+zavarovanje+vzdrževanje)
398,29 EUR

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06)

Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi.« V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje, ki vključuje tudi kasko zavarovanje proti kraji.

Velja do 30.9.2021

Več tudi na audi.si