Arona Hola! 1.0 TSI 70kW (95KM), 5 st. RM

Arona Hola! 1.0 TSI 70kW (95KM) že za 108,80 EUR* na mesec in SEAT zavarovanje (permanentno AO+AK) za 39,96 EUR/mesec**.

*V mesečnem obroku je že upoštevan bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.500 EUR z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana  in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o.(permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije SEBONFS_2021.

**Informativni izračun letne premije vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-3 -55%), zavarovanje voznika, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava ter permanentno zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR-3 -55%), pri Porsche Versicherungs AG, podružnici v Sloveniji, za fizično osebo (doplačilo za mladega voznika v primeru permanentne police ni potrebno). Ponudba je veljavna ob sklenitvi pogodbe o financiranju nakupa vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. v okviru akcije »SEBONFS_2021«. Ponudba ne velja v primeru uporabe vozila za namen: intervencijskih vozil, vozil za hitro dostavo, vozil, ki se dajejo v najem, vozil, ki se uporabljajo za dejavnost avtošol, za izvajanje taxi službe,  predelanih vozil in v drugih primerih, ko način uporabe vozila predstavlja večjo verjetnost za nastanek škodnega dogodka. V zavarovalni premiji je obračunana 8,5% DPZP, DDV skladno s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan. Na višino zavarovalne premije avtomobilskega kaska v prihodnjih letih vpliva indeks cen življenjskih potrebščin. Permanentno zavarovanje pomeni, da je zavarovanje v veljavi več kot 1 leto brez roka trajanja s samodejnim letnim podaljševanjem.

Arona Hola! 1.0 TSI 70kW (95KM), 5 st. RM
Ponudba za finančni leasing in zavarovanje pri Porsche Leasing SLO d.o.o.
Arona Hola! 1.0 TSI 70kW (95KM), 5 stopenjski ročni menjalnik
Cena vozila z DDV po ceniku uvoznika
16.499,00 EUR
Cena vozila z bonusom financiranja z DDV
14.999,00 EUR
Obrok financiranja
111,11 EUR na mesec*
SEAT zavarovanje (AO+AK)
40,99 EUR na mesec**
Skupaj mesečni obrok (finančni leasing + zavarovanje)
152,10 EUR na mesec
Odplačilna doba
60 mesecev
Število kilometrov na leto
10.000 KM/leto
Polog
4.499,70 EUR
Stroški obdelave
100,00 EUR
Efektivna obrestna mera
7,61% na leto variabilna
Pogodbena obrestna mera
7,00% na leto, obrestna mera je sprejemljiva
Ostanek vrednosti
6.929,58 EUR
Znesek financiranja
10.499,30 EUR
Skupni znesek za plačilo
13.696,18 EUR
prvo plačilo z vključenim DDV
4.710,81 EUR

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06)

Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi.« V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje, ki vključuje tudi kasko zavarovanje proti kraji.

Velja do 30.9.2021.

Slika je simbolična

Več tudi na  SEAT.SI