Za pravilno delovanje in preprostejšo uporabo te strani uporabljamo piškotke.
Sprejmi in nadaljuj

Novi Leon Sportstourer

Novi Leon Reference 1.0 TSI 66 kW/90 KM že za 181,10 EUR/mesec* in SEAT zavarovanje (permanentno AO+AK) za 39,96 EUR/mesec**.

*V ceno vozila je že vključen vključen bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.500 EUR z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana  in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvod.o.o.(permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije SEBON_2020_II.

**Informativni izračun letne premije vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-3 -55%), zavarovanje voznika, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava ter permanentno zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR-3 -55%), pri Porsche Versicherungs AG, podružnici v Sloveniji, za fizično osebo, staro 24 let (doplačilo za mladega voznika v primeru permanentne police ni potrebno). Ponudba je veljavna ob sklenitvi pogodbe o financiranju nakupa vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. v okviru akcije »SEBON_2020«. Ponudba ne velja v primeru uporabe vozila za namen: intervencijskih vozil, vozil za hitro dostavo, vozil, ki se dajejo v najem, vozil, ki se uporabljajo za dejavnost avtošol, za izvajanje taxi službe,  predelanih vozil in v drugih primerih, ko način uporabe vozila predstavlja večjo verjetnost za nastanek škodnega dogodka. V zavarovalni premiji je obračunana 8,5% DPZP, DDV skladno s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan. Na višino zavarovalne premije avtomobilskega kaska v prihodnjih letih vpliva indeks cen življenjskih potrebščin. Permanentno zavarovanje pomeni, da je zavarovanje v veljavi več kot 1 leto brez roka trajanja s samodejnim letnim podaljševanjem.

Novi Leon Sportstourer
Ponudba za finančni leasing in zavarovanje pri Porsche Leasing SLO d.o.o.
Novi Leon Reference 1.0 TSI 66 kW/90 KM
Cena vozila z DDV, po ceniku uvoznika 1.8.2020
16.499,00 EUR
Cena vozila z bonusom financiranja z DDV
14.999,00 EUR*
Mesečni obrok
181,10 EUR*
Odplačilna doba
84 mesecev
Polog
2.999,80 EUR
Pogodbena obrestna mera
7,00 % spremenljiva, na leto
Efektivna obrestna mera
7,71 % in je povečana za stroške zavarovanja (AO+AK)
Stroški obdelave
100,00 EUR
Skupni znesek financiranja
11.999,20 EUR
Skupni znesek za plačilo
15.312,4 EUR + predvideni stroški zavarovanja
SEAT zavarovanje (AO+AK)
39,96 EUR / mesec**
Skupaj mesečni strošek (finančni leasing + zavarovanje)
221,06 EUR

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06)

Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi.« V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje, ki vključuje tudi kasko zavarovanje proti kraji.

Akcija financiranja in zavarovanja velja do 31. 12. 2020.