Q2 1.6 TDI Sport 85 kW

Q2 1.6 TDI Sport 85 kW že za 361,90 €/mesec in  zavarovanjem za 77,34 EUR**

*Bonus  v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.500 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja (AO, AK) preko družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., pod pogoji akcije AUBONPREMIJA18.

 

Q2 1.6 TDI Sport 85 kW
Ponudba za finančni leasing
Q2 1.6 TDI Sport 85 kW
Cena Vozila z DDV
29.950,00 EUR
Cena vozila z bonusom financiranja
28.450,00 EUR*
Mesečni obrok
361,90 EUR
Odplačilna doba
84 mesecev
Polog
2.845,00 EUR
Skupni znesek financiranja
25.605,00 EUR
Skupni znesek za plačilo
30.499,60 EUR
Stroški obdelave
100,00 EUR
Efektivna obrestna mera
5,38%
Pogodbena obrestna mera
5,00 % na leto, obrestna mera je spremenljiva
Zavarovanje
77,34 EUR**
Skupaj mesečni strošek (finančni leasing + zavarovanje)
439,24 EUR

Cene vključujejo davek na dodano vrednost, razen v primeru zapisa cena+DDV. Pogodbena obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere EURIBOR in kreditne obrestne mere in marže. V primeru spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR-ja in posledično temu dviga pogodbene obrestne mere, se zviša znesek mesečnega obroka in zato lahko občutno poveča višina skupnega zneska za plačilo.«  V stroške niso vključeni stroški vzdrževanja, cestnine, tehničnega pregleda, obveznega in kasko zavarovanja ter ostali stroški registracije vozila. V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. List RS št. 141/06).

** Informativni mesečni obrok temelji na izračunu letne zavarovalne premije, ki vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-14 0%), zavarovanje voznika, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava ter permanentno zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR-14 -0%), pri Porsche Versicherungs AG, podružnici v Sloveniji, za fizično osebo staro od 35 do vključno 42 let, iz osrednjeslovenske oziroma zasavske regije.

Izračun velja ob hkratni sklenitvi financiranja preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. ali Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o. Ne velja za intervencijska vozila, vozila za hitro dostavo, vozila, ki se dajejo v najem, vozila, ki se uporabljajo za dejavnost avtošol ali predelana vozila. Informativni izračun je pripravila družba Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., številka dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja: 40110-542/08-4 izdano dne 30.06.2008; zavarovalni zastopnik Tomaž Pernek, številka dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja 40110-917/08-4, izdano dne 30.6.2008. Premija je navedena z 8,5 % DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV‑1).

 

Akcija financiranja in zavarovanja velja do 30. 6. 2018.