Novi Leon (5d) Loco

Novi Leon že za 115,00 EUR/mesec* in SEAT zavarovanje za 26,07 EUR/mesec**

*Bonus  v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 2.000 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in sklenitvijo permanentnega SEAT zavarovanja** (permanentni kasko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica Sava d.d.), pod pogoji akcije SEBONDNC18.

** SEAT zavarovanje: permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnice Sava d.d. in permanentno kasko zavarovanje Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji (velja "Življenjsko zavarovanje vozila": 1/3 nižja premija za permanentno Porsche kasko zavarovanje v vseh letih zavarovanja ali Porsche Kasko za 1 EUR mesec v prvem letu velja po pogojih permanentnega Porsche Kasko zavarovanja, če bo zavarovanje v veljavi vsaj 2 leti. Velja za vozila financirana preko skupine Porsche Finance Group Slovenia, premija je navedena z 8,5 % DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV‑1).

Novi Leon (5d) Loco
Ponudba za finančni leasing
Novi Leon (5d) Loco 1.2 TSI 63 kW/86 KM
MPC brez dodatne opreme z DDV
13.999,00 EUR
Prodajna vrednost vozila z vključenim bonusom
11.999,00 EUR*
Mesečni obrok
115,00 EUR/mesec*
Odplačilna doba
84 mesecev
Polog
2.661,74 EUR
Ostanek vrednosti
2.799,80 EUR
Skupni znesek za plačilo
12.559,80 EUR
Skupni znesek za kredit
9.337,26 EUR
Efektivna obrestna mera
7,66 %
Pogodbena obrestna mera
7,0 % na leto, obrestna mera je spremenljiva
Stroški obdelave
100,00 EUR
SEAT zavarovanje
26,07 EUR / mesec**

Cene vključujejo davek na dodano vrednost, razen v primeru zapisa cena+DDV. Pogodbena obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere EURIBOR in kreditne obrestne mere in marže. V primeru spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR-ja in posledično temu dviga pogodbene obrestne mere, se zviša znesek mesečnega obroka in zato lahko občutno poveča višina skupnega zneska za plačilo.«  V stroške niso vključeni stroški vzdrževanja, cestnine, tehničnega pregleda, obveznega in kasko zavarovanja ter ostali stroški registracije vozila. V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. List RS št. 141/06).

**Kasko Informativni izračun letne premije vključuje zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-14 0%), zavarovanje voznika, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava ter zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR-14 0%), pri Porsche Versicherungs AG, podružnici v Sloveniji, brez odkupa prve škode na AO, brez odkupa prve škode na AK za fizično osebo, staro manj kot 24 let (doplačilo za mladega voznika v primeru permanentne police ni potrebno).

Akcija financiranja in zavarovanja velja do 30. 9. 2018.