Nova Ibiza

Ibiza Reference 80 KM že za 99,90 EUR/mesec* in SEAT zavarovanjem za 24,01 EUR/mesec**

*Bonus  v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.700 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in sklenitvijo permanentnega SEAT zavarovanja** (permanentni kasko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica Sava d.d.), pod pogoji akcije SEBONDNC18.

** SEAT zavarovanje: permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnice Sava d.d. in permanentno kasko zavarovanje Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji (velja "Življenjsko zavarovanje vozila": 1/3 nižja premija za permanentno Porsche kasko zavarovanje v vseh letih zavarovanja ali Porsche Kasko za 1 EUR mesec v prvem letu velja po pogojih permanentnega Porsche Kasko zavarovanja, če bo zavarovanje v veljavi vsaj 2 leti. Velja za vozila financirana preko skupine Porsche Finance Group Slovenia, premija je navedena z 8,5 % DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV‑1).

Nova Ibiza
Ponudba za finančni leasing
Ibiza Reference 80KM
MPC brez dodatne opreme z DDV
11950,00 EUR
Prodajna vrednost vozila z vključenim bonusom
10250,00 EUR*
Mesečni obrok
99,90 EUR/mesec*
Odplačilna doba
84 mesecev
Polog
3.630,90 EUR
Pogodbena obrestna mera
7,0 % na leto, obrestna mera je spremenljiva
Efektivna obrestna mera
7,95 %
Skupni znesek za kredit
6.619,10 EUR
Skupni znesek za plačilo
8.491,60 EUR
Stroški obdelave
100 EUR
SEAT zavarovanje
1 leto (Kasko za 1€/mesec + AO) = 24,01 EUR/mesec**

Cene vključujejo davek na dodano vrednost, razen v primeru zapisa cena+DDV. Pogodbena obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere EURIBOR in kreditne obrestne mere in marže. V primeru spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR-ja in posledično temu dviga pogodbene obrestne mere, se zviša znesek mesečnega obroka in zato lahko občutno poveča višina skupnega zneska za plačilo.«  V stroške niso vključeni stroški vzdrževanja, cestnine, tehničnega pregleda, obveznega in kasko zavarovanja ter ostali stroški registracije vozila. V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. List RS št. 141/06).

**Kasko Informativni izračun letne premije vključuje zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-14 0%), zavarovanje voznika, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava ter zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR-14 0%), pri Porsche Versicherungs AG, podružnici v Sloveniji, brez odkupa prve škode na AO, brez odkupa prve škode na AK za fizično osebo, staro manj kot 24 let (doplačilo za mladega voznika v primeru permanentne police ni potrebno).

Akcija financiranja in zavarovanja velja do 31. 12. 2018.