move up! 1.0 44 kW

All inclusive move up! že za 131,69 EUR / mesec *

**Informativni  izračun  velja v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, servisiranju in zavarovanju vozila pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana pod pogoji VWALLIN akcije. Obrok vključuje stroške servisiranja in zavarovanja.   Servisiranje vozila se za prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km obračuna 1€/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili proizvajalca vozila  (zamenjava motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne tekočine. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi. Vse cene so z DDV. Akcija velja do 30.6.2017. Pogodba za Finančni leasing, servis in zavarovanje vsebuje tudi stroške servisa in zavarovanja.

move up! 1.0 44 kW
Ponudba za Pogodbo o finančnem leasingu, servisiranju in zavarovanju vozila
move up! 1.0 55 kW
Mesečni obrok
131,69 EUR , ki vključuje obveznost iz naslova finančnega leasinga in mesečni strošek servisiranja, ter zavarovanja vozila
Cena vozila z DDV
9.730,00 EUR*
Efektivna obrestna mera
7,17 %v efektivni obrestni meri niso zajeti stroški servisiranja in zavarovanja
Pogodbena obrestna mera
6,4 % na leto, obrestna mera je spremenljiva
Odplačilna doba
72 mesecev
Polog
2.432,50 EUR
Ostanek vrednosti
1.946,00 EUR
Skupni znesek financiranja
7.297,50 EUR
Skupni znesek za plačilo
11.527,68 EUR
Stroški obdelave
100,00 EUR

Informativni izračun v zvezi s stroški zavarovanja je pripravila družba Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o in  vključuje zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-3 - 55%), zavarovanje voznika AO+, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje voznika in potnikov ter pri Zavarovalnici Sava d.d. ter zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR-3 - 55%), pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnicai v Sloveniji, brez odkupa prve škode na AO, brez odkupa prve škode na AK za fizično osebo, staro od 35 do vključno 42 let (doplačilo za mladega voznika v primeru permanentne police ni potrebno).

Informativni izračun pripravila družba Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., številka dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja: 40110-542/08-4 izdano dne 30.06.2008; zavarovalni zastopnik Tomaž Pernek, številka dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja 40110-917/08-4, izdano dne 30.6.2008.

Akcija velja do 30. 6. 2017