Porsche Macan 185 kW

Porsche Macan 185 kW za 750,67 EUR / mesec

*Finančni leasing pri Porsche Leasing SLO d.o.o., za Porsche Cayenne Diesel II FL 193 kW s hkratno sklenitvijo zavarovanja preko Porsche Zavarovalno Zastopništvo.  Slika je simbolična.

Permanentna polica za polno Porsche kasko zavarovanje že za 167,91  EUR/mesec**

** Velja pri sklenitvi permanentne zavarovalne police pri družbi Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ob hkratni sklenitvi financiranja po tarifi COMBO. Izračun je narejen za fizično osebo, starejšo od 34 let z maksimalnim bonusom pri zavarovanju. V zavarovalni premiji je obračunan 8,5% DPZP, DDV skladno s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan.

Porsche Macan 185 kW
Ponudba za finančni leasing
Porsche Macan 185 kW
Cena vozila z DDV
63.397,00 EUR
Mesečni obrok
750,67 EUR
Polog
12.679,40 EUR
Pogodbena obrestna mera
6,40 % na leto, obrestna mera je spremenljiva
Efektivna obrestna mera
6,82%
Odplačilna doba
84 mesecev
Skupni znesek financiranja
50.717,60 EUR
Skupni znesek za plačilo
63.131,28 EUR
Polni kasko
167,91 EUR
Stroški obdelave
75,00 EUR

V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi.«

*Akcija financiranja in zavarovanja velja do 31. 3. 2017