Anuiteta

Anuiteta pomeni znesek, s katerim se odplačuje posojilo ali kredit v določenem časovnem obdobju in je sestavljen iz dela glavnice dolga ter pripadajočih obresti. Mesečna anuiteta je mesečni obrok. Na začetku sklenitve pogodbe je delež obresti višji od deleža glavnice. Proti koncu pa je ravno obratno.

nazaj na Leksikon financiranja