Ostanek vrednosti

Na začetku pogodbe določeni neodplačani del glavnice po izteku izbranega obdobja. O načinu plačila ostanka vrednosti se s stranko dogovorimo ob izteku pogodbe.

nazaj na Leksikon financiranja