Mesečno plačilo

Pod izrazom mesečno plačilo se razume mesečno plačilo leasingojemalca leasingodajalcu. Pri kreditu in finančnem leasingu gre za mesečni obrok, pri operativnem leasingu pa gre za mesečni najem.

nazaj na Leksikon financiranja