Q3 35 TDI 110kW/150KM

Za 329 EUR/mesec* skupaj z zavarovanjem za 84,53 EUR/mesec**

*Obrok leasinga je izračunan, z upoštevanjem znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti bonusa 2.000 EUR z vključenim DDV. Do bonusa v obliki znižanja maloprodajne cene vozila je leasingojemalec upravičen, če sklene pogodbo o finančnem leasingu z družbo PORSCHE LEASING SLO, d.o.o. in vozilo zavaruje s sklenitvijo permanentnega zavarovanja (permanentni kasko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica Sava d.d.), pod pogoji akcije AUBON_10_2022.

 **Informativni izračun letne premije vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-3 -55%), zavarovanje voznika, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite in nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava ter permanentno zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300/150 €; premijski razred PR-3 -55%), pri Porsche Versicherungs AG, podružnici v Sloveniji, za fizično osebo (doplačilo za mladega voznika v primeru permanentne police ni potrebno). Ponudba je veljavna ob sklenitvi pogodbe o financiranju nakupa vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o.  v okviru akcije »AUBON_10_2022«. Ponudba ne velja v primeru uporabe vozila za namen: intervencijskih vozil, vozil za hitro dostavo, vozil, ki se dajejo v najem, vozil, ki se uporabljajo za dejavnost avtošol, za izvajanje taxi službe,  predelanih vozil in v drugih primerih, ko način uporabe vozila predstavlja večjo verjetnost za nastanek škodnega dogodka. V zavarovalni premiji je obračunana 8,5% DPZP, DDV skladno s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan. Na višino zavarovalne premije avtomobilskega kaska v prihodnjih letih vpliva indeks cen življenjskih potrebščin. Permanentno zavarovanje pomeni, da je zavarovanje v veljavi več kot 1 leto brez roka trajanja s samodejnim letnim podaljševanjem.

Q3 35 TDI 110kW/150KM
Ponudba za finančni leasing, zavarovanje in vzdrževanje pri Porsche Leasing SLO d.o.o.
Q3 35 TFSI 110kW/150KM
Cena vozila brez dodatne opreme z DDV, po ceniku uvoznika
38.390,00 EUR
Cena vozila z dodatno opremo z DDV, po ceniku uvoznika
44.200,00 EUR
Cena vozila z upoštevanim bonusom za financiranje z DDV
40.146,00 EUR
Mesečni obrok financiranja
329,00 EUR/mesec*
Odplačilna doba
84 mesecev
Polog
13.077,48 EUR
Efektivna obrestna mera
7,41%
Pogodbena obrestna mera
7,00% na leto, obrestna mera je spremenljiva
Stroški obdelave
50,00 EUR
Znesek financiranja
27.086,52 EUR
Skupni znesek za plačilo
40.763,48 EUR + predvideni stroški zavarovanja
Ostanek vrednosti
8.619,20 EUR
Mesečni strošek zavarovanja (AO+AK)
84,53 EUR**
Skupni mesečni obrok (financiranje+zavarovanje)
413,53 EUR

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06)

Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi.« V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje, ki vključuje tudi kasko zavarovanje proti kraji.

Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo DDV in davek na motorna vozila (DMV).

Velja do 30.10.2022

Več tudi na audi.si