Kontakt

Dobrodošle so vse vaše želje, vprašanja in predlogi.

Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji

Verovškova 74
1000 Ljubljana

Tel. (00386) (0)1 53 03 700
E-Mail za vprašanja v zvezi z zavarovanjem: zavarovanje@porsche.si

E-Mail za vprašanja v zvezi s škodnimi primeri: skodni_primeri@porsche.si

TR 29000-0050521240, UniCredit Banka Slovenija d.d.
Matična številka:6144101
Davčna številka: 74592181

Vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Številka registrskega vpisa: Srg 2012/14018

Pravilnik o načinu reševanja pritožb strank (146 KB)

Matična družba:

Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft

Vogelweiderstrße 75

A-5020 Salzburg

Podatki o matični družbi.