Trajnostni razvoj v Porsche Finance Group Slovenia

Porsche Bank skupina z novim trajnostnim poročilom zagotavlja odgovore na izzive trajnosti. Ključni cilj skupine je pospeševanje prodaje trajnostnih izdelkov in storitev Porsche Holding in Volkswagen AG. Ker so trajnost in podnebne spremembe postale še pomembnejše, se v vseh znamkah skupine VW vzpostavlja rastoč portfelj izdelkov v sektorju e-mobilnosti, pri čemer je ključen razvoj inovativnih produktov financiranja, usmerjenih v stranke, za povečanje privlačnosti e-vozil in s tem doseganje njihovega postopnega prodora na trg.

Strategija predvideva razširitev uporabe spletnih storitev prodaje preko spletnih platform, obenem pa odmik od običajnega lastniškega modela k souporabi avtomobilov. V področje poslovanja družbe bo integriran še nadaljnji tehnični razvoj, kot je telematika in sistemi za pomoč voznikom do avtonomne vožnje, hkrati pa že sodelovanje s podjetjem MOON zagotavlja sinergije v financiranju e-mobilnosti in infrastrukturnih rešitev, kot so polnilne postaje in shranjevanje baterij. Podlaga za oblikovanje strategije trajnostnega razvoja je strategija ''Evolve 2030 – Shaping Our Future'', v kateri je boljša prihodnost opredeljena kot zelena, CO2 nevtralna in socialno pravična. Temeljni cilji trajnostne strategije Porsche Holdinga so ničelna emisijska mobilnost, zelene finance, krožno gospodarstvo, zelena gradnja in zelena maloprodaja, najpomembnejša cilja pa sta zmanjšanje CO2 emisij za 30% in povečanje deleža prodanih električnih vozil.

Ključ do trajnosti je prevzemanje odgovornosti za prihodnost, preko trajnostnih produktov, upravljanja z energijo in okoljem ter preko zaposlenih in korporativnega upravljanja. Z digitalizacijo se zmanjšuje letna poraba papirja, zraven tega pa kampanja ''Together4Integrity'', daje ključne usmeritve znotraj korporativnih vrednot. Porsche Bank prevzema odgovornost in ima vpliv na cilje kakovostne izobrazbe, cenovno dostopno in čisto energijo, dostojno delo in gospodarsko rast, industrijo, inovacije in infrastrukturo, trajnostna mesta in skupnosti, odgovorno potrošnjo in proizvodnjo ter podnebne ukrepe. Zraven tega pa vpliva tudi na zdravje zaposlenih, enake priložnosti, ohranjanje narave in družbeno odgovornost ter skladnost,

Na ravni skupine je delež motorjev z notranjim izgorevanjem, dizlom in bencinom v portfelju Porsche Bank konec leta 2021 znašal 90%, delež hibridov 4,4% in delež električnih vozil 2,3%.Povprečne CO2 emisije se na ravni skupine Porsche Bank letno zmanjšujejo. Od leta 2020 do 2021 se je portfelj povprečja celotnih CO2 emisij zmanjšal iz 145,1 na 134,3 (g CO2 /km WLTP).

Trg dela je bil v letu 2021 prizadet zaradi pandemije COVID-19, vendar kljub temu število zaposlenih v Porsche Bank ostaja enako. Število novih zaposlenih se je iz leta 2020 na leto 2021 povečalo za 13,9%. Porsche Bank je zavezana tudi k socialnemu sponzoriranju in se vključuje v socialne projekte preko podpore izbranim ustanovam, ki se zavzemajo za pomoč otrokom in invalidom. Vrednote Porsche skupine so podjetništvo in odgovornost, pohvala in sodelovanje, profesionalnost, integriteta in skladnost. Na ravni skupine je bilo leta 2021 zaposlenih 57,5% žensk in 42,5% moških, od tega ženske zasedajo 34,2% vodstvenih pozicij.

Do poročila o trajnostnem razvoju dostopate na spodnji priponki: