Finančni leasing

Pogosto zastavljena vprašanja - Finančni Leasing

Da. Leasingojemalec ima možnost registracije vozila na svoje ime, ko mu družba Porsche Leasing SLO d.o.o. izda potrebno soglasje k registraciji vozila.

Višino mesečnega obroka je možno prilagoditi vašim zmožnostim. Na višino obroka vpliva višina pologa, doba financiranja in uporaba financiranja z ostankom vrednosti.

Tudi študenti imajo možnost postati naše stranke, pod pogojem, da prejemajo dohodke tako, da so zmožni izpolniti svoje obveznosti iz sklenjene pogodbe.

Izbirate lahko med dvema datumoma zapadlosti, 1. ali 16. v mesecu. Če tega ne storite, se zapadlost položnice vzpostavi avtomatsko.

Da, pri vseh finančnih produktih Porsche Finance Group Slovenia morate obvezno skleniti kasko zavarovanje. Izjema so rabljena vozila, in sicer v primerih, kadar so hkrati izpolnjeni naslednji trije pogoji: starost vozila vsaj 4 leta, višina pologa vsaj 25 % ter znesek financiranja enak ali nižji od 7.000 EUR.

Pri fizičnih osebah v primeru finančnega leasinga je predčasen zaključek pogodbe možen brez dodatnih stroškov. Kontaktirajte našega referenta, ki vam bo predstavil možnosti.

Operativni leasing

Pogosta vprašanja - Operativni leasing

Operativni leasing je primeren za vse, ki jih zanima samo uporaba vozila, ne pa tudi pridobitev lastništva.

Leasingojemalec nastopa kot uporabnik vozila, družba Porsche Leasing SLO d.o.o. pa kot lastnik vozila.

Da, sklenitev kasko zavarovanja je obvezna.

Kredit

Pogosto zastavljena vprašanja - Kredit

Da, ob sklenitvi pogodbe postanete lastnik vozila, kar je razvidno tudi iz prometnega dovoljenja ob registraciji vozila.

Višino mesečnega obroka je možno na različne načine prilagoditi vašim zmožnostim. Na višino obroka vpliva višina pologa, doba financiranja in uporaba financiranja z ostankom vrednosti.

Družba Porsche Leasing pošilja položnice za kredit 2-krat mesečno, in sicer z zapadlostjo 1. ali 16. v mesecu. Na podlagi pisnega zahtevka lahko izberete želeni datum, če tega ne storite, se zapadlost položnice vzpostavi avtomatsko.

Da, pri vseh finančnih produktih Porsche Finance Group Slovenia morate obvezno skleniti kasko zavarovanje. Izjema so rabljena vozila, in sicer v primerih, kadar so hkrati izpolnjeni naslednji trije pogoji: starost vozila vsaj 4 leta, višina pologa vsaj 25 % ter znesek financiranja enak ali nižji od 7.000 EUR.

Zavarovanje

Pogosto zastavljena vprašanja - zavarovanje

Ob vsakem podaljšanju registracije na registracijskem uradu priložite zgolj potrdilo zavarovanja avtomobilske odgovornosti prejeto v prvem letu, slednje namreč velja za vsa leta trajanja zavarovanja, do prekinitve. Opomba: v primeru, da je vozilo financirano potrebujete tudi poobastilo/soglasje leasing firme za registracijo vozila

Permanentne zavarovalne police se letno samodejno podaljšajo za eno leto, saj zavarovanje velja do preklica. Položnica za zavarovalno premijo bo generirana samodejno, z enako strukturo plačil/obroki, kot v preteklem obdobju, prejeli jo boste po pošti (v roku 2 mesecev) od datuma letnega podaljšanja

Znaša 300 EUR za vse škodne dogodke, pri tem pa se v primeru sanacije škode na vozilih znamk Volkswagen, Audi, Seat in Škoda pri pooblaščenem serviserju za posamezno znamko prizna 50% popust (oz. akcijski popust/akcijska franšiza v skladu z zavarovalno polico).

Pomeni, da je zavarovanje v veljavi več kot 1 leto brez roka trajanja s samodejnim letnim podaljševanjem. Pri permanentnem zavarovanju so navadno priznani dodatni akcijski pogoji z opredeljenimi ugodnostmi in obveznostmi, kot je npr. minimalna obvezna doba trajanja zavarovanja in posledicami prekinitve zavarovanja pred iztekom obvezne dobe. Pogoji so zapisani na zavarovalni polici

Izhodiščna letna premija se določi ob sklenitvi zavarovanja na podlagi bonusa iz police avtomobilske odgovornosti za isto vozilo in zavarovalno obdobje. Upoštevajo se tudi veljavni komercialni popusti oz. akcije

V primeru obročnega plačevanja zavarovalne premije ni doplačila oz. obresti.

Škodno dogajanje v času veljavnosti zavaro- vanja nima vpliva na zavarovalno premijo. Slednja pa se lahko spremeni ob povečanem škodnem dogajanju v soglasju med zavaroval- nico in stranko. Višina premije, ki je določena ob sklenitvi zavarovalne pogodbe se spremeni tudi posledično spremembi davka ali drugih dajatev povezanimi z zavarovalnimi posli ter s stopnjo inflacije.

Letna premija se vsako leto prilagaja indeksu cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Spremeni se tudi posledično spremembi davka ali drugih dajatev povezanih z zavarovalnimi posli. Ob eventualnem povečanem škodnem dogajanju pa v soglasju med zavarovalnico in stranko.

Ob prekinitvi zavarovanja se na zahtevo stranke izda potrdilo o višini vstopnega bonusa ter škodnem dogajanju v času veljavnosti zavarovanja.

V zavarovanje se lahko sprejme osebna in tovorna vozila vseh znamk (največja dovoljena skupna masa vozila ne sme presegati 7,5t), vozilo pa ob sklenitvi zavarovanja ne sme biti starejše od 6 let

Ker je permanentna zavarovalna polica sklenjena/veljavna do prekinitve, je prekinitev nujno potrebno naročiti oz. sporočiti na Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., Verovškova ulica 74, 1000 Ljubljana; telefon: +386 (1) 53 03 700; e-pošta: zavarovanje@porsche.si

Poslani vam bodo dokumenti za prekinitev:

  • priloži se tudi: kopijo nove police za avtomobilsko zavarovanje istega vozila ali dokazilo o odjavi; original izvod zavarovalne police, ki se prekinja; zelena karta (če je bila izdana).
  • dokumentacija se pošlje na Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o.
  • Dokumenti oz. natančno navodilo za prekinitev zavarovanja se nahaja tudi na spletnem naslovu: https://www.porscheleasing.si/ zavarovanje/dokumentacija-in-postopki
  • Nalog za prekinitev zavarovanja, ki ga je potrebno izpolniti in podpisati

Splošno

Pogosta vprašanja - splošno

Swap omogoča zavarovanje pred neugodnim nihanjem obrestne mere. Zamenjava obrestnih mer vključuje zamenjavo obveznosti po fiksni obrestni meri za obveznosti po spremenljivi obrestni meri oziroma obratno zamenjavo obveznosti po spremenljivi obrestni meri za fiksno obrestno mero.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referenčna medbančna obrestna mera. Dnevno jo izračunava Evropski inštitut za denarne trge (EMMI) na podlagi podatkov o obrestnih merah, po katerih se brez zavarovanj do obdobja enega leta zadolžuje 18 reprezentativnih evropskih bank.