TRAJNOSTNI RAZVOJ V PORSCHE FINANCE GROUP SLOVENIA

Trenutne ekološke in družbene napetosti, kot so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti in spreminjajoče se potrebe strank, ustvarjajo številna globalna tveganja. Porsche Bank obravnava vpliv sprememb na svoje poslovne dejavnosti, tako v smislu možnih ekoloških tveganj kot povpraševanja po okolju prijaznih finančnih produktih in storitvah.

Na podlagi tega Porsche Bank, in s tem tudi Porsche Finance Group Slovenija, konstantno razvija svojo strategijo s poudarkom na prilagajanju prodajne strategije in komunikacije s strankami, spreminjajočim se potrebam po mobilnosti. V ta namen je prodajna strategija usmerjena v razširitev uporabe spletnih storitev prodaje preko spletnih platform, kot sta »Porsche Bank Shop« in »LEASE ME«. Obenem v skladu s strategijo Porsche Holdinga, skupina Porsche Bank podpira strategijo Volkswagen AG »New Auto«, ki dosledno spodbuja prehod, z motorjev z notranjim izgorevanjem na popolnoma električna vozila. Povečano trženje popolnoma električnih vozil in sodelovanje s partnerstvi blagovnih znamk vplivata na obseg financiranja celotne skupine Porsche Bank.

Temeljni cilji trajnostne strategije Porsche Holdinga so ničelna emisijska mobilnost, zelene finance, krožno gospodarstvo, zelena gradnja in zelena maloprodaja. Najpomembnejša cilja pa sta zmanjšanje CO2 emisij za 30% do leta 2030 in povečanje deleža prodanih električnih vozil za vsaj 50% do leta 2030. Povprečne CO2 emisije se na ravni skupine Porsche Bank letno zmanjšujejo. Od leta 2020 do 2022 se je portfelj povprečja celotnih CO2 emisij zmanjšal iz 145,1 na 134,6 (g CO2 /km WLTP). Delež financiranih električnih vozil v državah skupine Porsche Bank se je od leta 2021 do leta 2022 povečal, in sicer iz 5,4 % na 7,3 %. V letu 2022 je delež motorjev z notranjim izgorevanjem, dizlom in bencinom v portfelju Porsche Bank, znašal 87,6 % oziroma se je delež motorjev z notranjim izgorevanjem, dizlom in bencinom v portfelju zmanjšal za 3,7 % v primerjavi z letom 2021. Delež hibridov je v letu 2022 znašal 4,9 %, kar je za 0,5% več kot v letu 2021. V letu 2022 in 2023 se je financiranje električnih gospodarskih vozil dodatno razširilo. Od decembra 2022 je na voljo financiranje za električna gospodarska vozila, kot sta » ID Buzz« in »ID Buzz Cargo«. Gre za vsestransko vozilo brez emisij, električni kombi, namenjen družini, preživljanju prostega časa, posla ali pa služi kot dostavno vozilo za podjetja. Leta 2023 je bil portfelj izdelkov razširjen na vključevanje najema električnih koles za podjetja.

Sodelovanje skupine Porsche Bank z »MOONCITY« in »MOON«, je eden izmed glavnih dejavnikov, ki vpliva na širitev e-mobilnosti. V MOONCITY-ju se potencialni kupci navdušijo in prepričajo o prednostih e-mobilnosti. MOONCITY v Salzburgu in na Dunaju ne ponuja le celovitih informacij o e-mobilnosti, ampak tudi razstavlja najnovejše e-modele znamk skupine Volkswagen. Hkrati sodelovanje s podjetjem MOON že zagotavlja sinergije v financiranju e-mobilnosti in infrastrukturnih rešitev, kot so polnilne postaje, shranjevanje baterij in fotonapetostni paneli. Prav tako je skupina Posche Bank naredila še en korak naprej na področju mobilnosti in vpeljala nov produkt, ki ponuja mobilnostne rešitve za različne potrebe. Z aplikacijo »Sharetoo« je omogočena souporaba avtomobilov, najem avtomobilov in naročnine na avtomobile, kar strankam zagotavlja popolno prilagodljivost.

Skupina Porsche Bank si prizadeva biti privlačen delodajalec, ki ustvarja prijetno delovno vzdušje za zaposlene, saj le ti zagotavljajo nadaljnji poslovni uspeh. Na podlagi tega se zmanjšujejo ovire, povezane s spolom, ki lahko vplivajo na postopek prijave ali dodeljevanje vodstvenih položajev. V letu 2022 je bilo v skupini Porsche Bank na vodstvenih položajih zabeleženih 47 zaposlenih žensk oziroma 32,9 % žensk. Skupno je v Porsche Bank zaposlenih 57% žensk in 43% moških. Hkrati se Porsche Bank, kot privlačen delodajalec, vključuje v socialne projekte preko podpore izbranim ustanovam, ki se zavzemajo za pomoč otrokom in invalidom.

Skupina Porsche Bank, kot tudi Porsche Finance Group Slovenija, ne želi le ponujati visokokakovostnih izdelkov in storitev, ampak tudi spoštovati najvišje etične standarde. V ta namen so bila uvedena številna načela in sprejeti ukrepi za spodbujanje kulturnega zavedanja. K temu je pripomogla vzpostavljenost temeljnih vrednot skupine, kot so podjetništvo, odgovornost, pohvala, sodelovanje, profesionalnost, integriteta in skladnost. Družbena odgovornost je upoštevati in spoštovati zakone, katerih se v okviru poslovnih odločitev poslužuje tudi skupina podjetij Porsche Bank. Le ti se odražajo v skupni strategiji »Evolve 2030«. Strategija »Evolve 2030« opredeljuje prevzemanje odgovornosti in ima vpliv na kakovost izobrazbe, čisto energijo, dostojno delo in gospodarsko rast. Hkrati pa vpliva tudi na zdravje zaposlenih, enake priložnosti, ohranjanje narave in družbeno odgovornost ter skladnost.

Do poročila o trajnostnem razvoju dostopate na spodnji priponki: