KAKO RAVNATI V PRIMERU NEZGODE

 • Vozilo je potrebno ustaviti.
 • Potrebno je ustrezno zavarovati in označiti kraj nesreče.
 • Potrebno se je prepričati, če so vsi udeleženci nepoškodovani oziroma po svojih močeh pomagati poškodovanim.
 • Potrebno je preprečiti nadaljnje nastajanje škode, pod pogojem, da po nepotrebnem ne ogrožate sebe ali drugih udeležencev v prometu.
 • Skladno z zakonodajo in splošnimi pogoji avtomobilskega zavarovanja (glej naslednjo točko) je potrebno obvestiti policijo ali center za obveščanje, posredovati osebne podatke soudeleženim v prometni nesreči ter morebitnim drugim oškodovanim osebam ter ostati na kraju prometne nesreče, dokler ogled prometne nesreče ni končan.

Policijo je potrebno poklicati v vseh primerih, ki jih določa Zakon o pravilih cestnega prometa in pogoji avtomobilskega zavarovanja, predvsem:

 • ko je telesno poškodovana vsaj ena oseba;
 • ko nastane večja škoda na vozilu (aktiviranje zračnih blazin, je vozilo nevozno, so poškodovani vitalni deli vozila, se je vozilo prevrnilo ipd.);
 • ko osebe, ki ji je povzročena škoda, ni na kraju nesreče in ji podatkov ni mogoče posredovati;
 • kadar se udeleženca prometne nesreče ne moreta sporazumeti o odgovornosti za povzročitev nesreče;
 • ko kateri od udeležencev noče dati svojih podatkov oziroma odkloni sestavo in podpis Evropskega poročila o prometni nesreči;
 • v primeru suma prisotnosti alkohola ali drugih nedovoljenih substanc;
 • ko je v prometni nesreči udeleženo vozilo tuje registracije
 • v primerih: vandalizma, tatvine, požara, eksplozije, poplave, ropa, vloma, padca zrakoplova ali letalne naprave (npr. drona), kraje ali izgube ključa oz. registrskih tablic
 • priporočljiv je tudi klic policije v primeru naleta na divjad ali domačo žival ter v primeru padca snega ali ledenih sveč s strehe.

V primerih, kjer policija ni pozvana na kraj prometne nesreče v kateri so udeleženi tudi drugi, je obvezno potrebno izpolniti Evropsko poročilo, se izjasniti o krivdi ter ga podpisati oziroma pridobiti podatke o vozniku soudeleženega vozila, prav tako pa registrsko številko tega vozila in številko zavarovalne police avtomobilske odgovornosti, po kateri je soudeleženo vozilo zavarovano. Zaradi lažje razjasnitve nastanka škodnega primera so priporočene tudi fotografije s kraja nesreče.

Postopek po škodnem dogodku

Postopek po škodnem dogodku

1. Stranka prijavi škodo policiji v skladu z zakonodajo in pogoji avtomobilskega zavarovanja.

2. Stranka prijavi oz. oceni škodo pri zavarovalnici, saj samo stranka pozna vse okoliščine prometne nezgode (nekateri pooblaščeni servisi omogočajo direktno cenitev za zavarovalnice).

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči in je za povzročitev nesreče odgovoren drugi udeleženec, prijavite škodo na zavarovalnici, kjer ima avtomobilsko odgovornost zavarovano povzročitelj.

3. V primeru financiranja pri Porsche Finance Group Slovenija je zapisnik o ocenitvi škode stranka dolžna posredovati družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. (e-poštni naslov: skode.pooblastila@porsche.si)

4. Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. na podlagi škodnih zapisnikov pripravi odstopno izjavo - pooblastilo za urejanje nadaljnjih postopkov pri zavarovalnici. Pogoj za izdajo pooblastila je, da ima stranka poravnane vse zapadle obveznosti do leasingodajalca.

5. Stranka dostavi vozilo na pooblaščeni servis (če tega ni storila že ob točki 2, če je bila cenitev opravljena na servisu).

6. Pri operativnem leasingu se mora izvirni račun glasiti na leasingodajalca, saj razliko v višini davka krije leasingodajalec.

7. Od zavarovalnine se odštejejo odbitna franšiza, morebitni dolg do zavarovalnice in morebitni malus.


Asistenčne številke zavarovalnic:

Porsche Zavarovanje: 080 84 77 (iz SLO) , +386 59 091 893 (iz tujine)
Zavarovalnica Sava: 080 19 20 (iz SLO), +386 2 618 05 20 (iz tujine)
Zavarovalnica Triglav: 080 555 555 (iz SLO), +386 2222 2864 (iz tujine)
Generali zavarovalnica: 080 88 48 (iz SLO), +386 (0)5 66 28 500 (iz tujine)


Letak - Kako ravnati ob nastanku škode na vozilu

Vse podrobnosti na enem mestu