Za pravilno delovanje in preprostejšo uporabo te strani uporabljamo piškotke.
Sprejmi in nadaljuj

Postopek po škodnem dogodku za vozila financirana preko Porsche Finance Group Slovenia

1. Stranka takoj obvesti policijo. Policijo je potrebno obvestiti v skladu s splošnimi pogoji zavarovalnice in določili Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

2. Stranka škodni primer prijavi pri zavarovalnici in pridobi zapisnik o ocenitvi škode.

3. Zapisnik o ocenitvi škode, je stranka dolžna posredovati družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. oz. Porsche Kredit in Leasing SLO d.o.o. (e-poštni naslov: skode.pooblastila(kwfat)porsche(kwfdot)si)

4. Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. oz. Porsche Kredit in Leasing SLO d.o.o. na podlagi škodnega zapisnika pripravi odstopno izjavo - pooblastilo za urejanje nadaljnjih postopkov pri zavarovalnici.

5. Stranka dostavi vozilo v popravilo na pooblaščeni servis.

Asistenčne številke zavarovalnic:

Porsche Zavarovanje:  080 84 77 (iz SLO) , +386 59 091 893 (iz tujine)
Zavarovalnica Sava: 080 19 20 (iz SLO), +386 2 618 05 20 (iz tujine)
Zavarovalnica Triglav: 080 555 555 (iz SLO), +386 2222 2864 (iz tujine)
Generali zavarovalnica:  080 88 48 (iz SLO), +386 (0)5 66 28 500 (iz tujine)

Postopek v primeru totalne škode

1. Stranka takoj obvesti policijo.Policijo je potrebno obvestiti v skladu s splošnimi pogoji zavarovalnice in določili Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

2. Stranka škodni primer prijavi pri zavarovalnici in pridobi zapisnik o ocenitvi škode.

3. Stranka dostavi vozilo na pooblaščeni servis.

4. Stranka pisno obvesti družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. oz. Porsche Kredit in Leasing SLO d.o.o. o totalki in pošlje škodne zapisnike. Pri operativnem leasingu mora leasingojemalec obvezno dostaviti vso dokumentacijo poškodovanega vozila (prometno dovoljenje, registrske tablice, servisno knjigo, homologacijo, vse ključe) ter obvestiti lokacijo vozila.

5. Sodno zaprisežen cenilec oceni razbitino, ki se jo nato proda na licitaciji.

6. Naredi se končni obračun po pogodbi o financiranju, po prejemu zavarovalnine ter zneska za razbitino.

Postopek v primeru kraje

1. Stranka takoj obvesti policijo. Policijo je potrebno obvestiti v skladu s splošnimi pogoji zavarovalnice in določili Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

2. Stranka pisno obvesti družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. oz. Porsche Kredit in Leasing SLO d.o.o. o kraji ter pošlje škodne in policijske zapisnike. Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. oz. Porsche Kredit in Leasing SLO d.o.o. izda pooblastilo za odjavo vozila s prometa.

3. Po prejemu zavarovalnine se naredi končni obračun po pogodbi o financiranju.

Imate dodatna vprašanja vezana na zavarovanje?

Več informacij o naših produktih zavarovanja dobite direktno pri vašem pooblaščenem trgovcu.