Porsche Group Card

Plačilna kartica zvestobe Porsche Group Card vam omogoča enostavno in prilagodljivo obročno brezgotovinsko in brezkartično plačevanje blaga in storitev v okviru pooblaščene prodajno servisne mreže za vozila Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda in Volkswagen Gospodarska vozila v Sloveniji. Prednosti:

 • Brez stroškov vodenja računa.
 • Brez stroškov obdelave.
 • Brez obresti v prvem mesecu plačila. Obračun obresti samo za črpani del limita.
 • Ni omejene tedenske porabe in ročnosti. Sami si lahko določite mesečni obrok, plačati pa morate samo minimalno določen znesek in pripadajoče obresti.

 

 

 

Pogosta vprašanja za kartico zvestobe PGC

PRIDOBITEV PLAČILNE KARTICE

Kdaj je Porsche Group Card tudi plačilna kartica zvestobe?

Kartica Porsche Group Card postane plačilna kartica, ko ima stranka odobren limit na kartici. Stranka za pridobitev limita sklene kreditno pogodbo z družbo Porsche Leasing SLO d. o. o., ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia.

Kje lahko dobim plačilno kartico Porsche Group Card?

Plačilno kartico lahko pridobite:

 1. Takoj - ob izdelavi kartice zvestobe PGC hkrati podate prošnjo za pridobitev limita;
 2. Naknadno - če že imate kartico zvestobe PGC, jo lahko kadarkoli brezplačno nadgradite v plačilno kartico tako, da podate prošnjo za pridobitev limita

Prošnjo lahko oddate pri kateremkoli pooblaščenem serviserju ali trgovcu. Če je vaša boniteta ustrezna, sklenete kreditno pogodbo z družbo Porsche Leasing SLO d. o. o., ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia.

 

Katere obrazce moram izpolniti, da jo pridobim?

Zahtevane obrazce boste prejeli v izpolnitev ob oddaji prošnje za pridobitev limita s strani odgovorne osebe pri kateremkoli pooblaščenem serviserju ali trgovcu.

Vlogo in zahtevane obrazce lahko predhodno izpolnite tudi na naslednjih povezavah:

V vsakem primeru pa se boste morali osebno oglasiti pri našem pooblaščenem serviserju ali trgovcu.

Če ste FIZIČNA OSEBA*:

 • izpolnjen obrazec Informacije o stranki ter Izjavo 61. člena Zakona o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT),
 • izpolnjen obrazec Potrdilo o plači,
 • odstopno izjavo,
 • upravno-izplačilno prepoved na plačo,
 • zadnje tri plačilne liste (original ali kopije z originalnim žigom in podpisom delodajalca),
 • kopijo osebnega dokumenta,
 • kopijo pogodbe o zaposlitvi (dodatno, če je stranka zaposlena v tujini).

* Če želite pridobiti limit, ki je enak ali nižji od 600 EUR, vam dokumentov ni treba potrjevati pri delodajalcu.

Če ste POKOJNINSKI UPRAVIČENEC:

 • izpolnjen obrazec Informacije o stranki ter Izjavo 61. člena Zakona o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT),
 • odstopno izjavo,
 • originalna dokazila Zpiza o prejeti pokojnini za zadnje tri mesece,
 • kopijo osebnega dokumenta.

Če gre za DRUŽBO:

 • izpolnjen obrazec Informacije o stranki (kot družba) ter Izjavo 61. člena Zakona o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT);
 • štiri podpisane in ožigosane bianco menice;
 • pooblastilo za izpolnitev menic;
 • aktualen BON2, ki ni starejši od meseca dni (Ajpes);
 • kopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika ali uradne pooblaščene osebe.

Če gre za SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA/OBRTNIKA:

 • izpolnjen obrazec Informacije o stranki (kot s. p. in fizična oseba) ter Izjavo 61. člena Zakona o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT);
 • štiri podpisane in ožigosane bianco menice;
 • pooblastilo za izpolnitev menic;
 • potrdilo o plačanih davkih, ki ni starejše od meseca dni (FURS);
 • dokazilo o zbirnem prometu na TRR za tekoče leto (ali izpis iz spletnega bančništva);
 • kopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika ali uradne pooblaščene osebe.

Če ste KMETOVALEC:

 • izpolnjen obrazec Informacije o stranki ter Izjavo 61. člena Zakona o preprečevanju denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT);
 • odstopno izjavo;
 • potrdilo o plačanih davkih, ki ni starejše od meseca dni (FURS);
 • kopijo zadnjega katastrskega dohodka;
 • pogodbe o kooperacijah in drugih prihodkih;
 • zemljiškoknjižni izpisek;
 • kopijo osebnega dokumenta.

Če gre za POROKA:

 • Če je porok fizična oseba: glej zahtevano dokumentacijo za fizično osebo.
 • Če je porok pokojninski upravičenec: glej zahtevano dokumentacijo za pokojninskega upravičenca.
 • Če je porok družba: glej zahtevano dokumentacijo za družbo.
 • Če je porok samostojni podjetnik: glej zahtevano dokumentacijo za samostojnega podjetnika.

Družba Porsche Leasing SLO, d. o. o. si pridržuje pravico zahtevati dodatne dokumente, če na podlagi omenjenih ne bi bilo mogoče preveriti bonitete.

Če ste v mesecu dni že sklepali posel z družbo Porsche Leasing SLO d. o. o. (na primer kredit za vozilo), dodatni obrazci niso potrebni.

PLAČILNI POGOJI

Kolikšna je višina odobrenega limita?

Minimalna višina limita znaša 300 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.

Če ste FIZIČNA OSEBA:

Višina odobrenega limita je odvisna od vaše kreditne sposobnosti in mesečnih dohodkov. Pred odobritvijo vašo korektnost poslovanja preverimo v sistemu SISBON.

Če gre za PRAVNO OSEBO ali SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA:

Višina odobrenega limita je odvisna od bonitete podjetja oziroma s. p.-ja. Boniteto za pretekla leta preverimo na podlagi javno dostopnih podatkov (Ajpes, GVIN) in primerjamo s tekočim poslovanjem na podlagi dodatne dokumentacije (BON2, zbirni promet TRR).

 

 

 

Kako je določena višina obroka?

Minimalna višina obroka, ki mora biti plačana mesečno, znaša 20 EUR oziroma 5 % odprte glavnice. Plačevanje je fleksibilno, kar pomeni, da si stranka sama določa višino obroka, pri čemer mora obvezno plačati samo minimalni znesek.

 

 

 

Kako je določena minimalna/maksimalna doba limita?

Doba limita ni omejena, saj ta nima ročnosti.

 

 

 

Kdaj poravnavam obveznosti?

Obveznosti po plačilni kartici Porsche Group Card z odloženim plačilom poravnavate vsaj enkrat mesečno, najpozneje do datuma zapadlosti, ki je naveden na poslani položnici.

Plačati morate vsaj minimalno obveznost, lahko pa kadarkoli plačate tudi višji znesek.

V ta namen vedno prejmete položnico brez vnaprej vpisanega zneska za plačilo.

 

 

 

Ali lahko zvišam ali znižam višino odobrenega limita?

Če ugotovite, da je vaš mesečni limit porabe po plačilni kartici Porsche Group Card previsok ali prenizek glede na vaše mesečne potrebe, priporočamo, da se obrnete na družbo Porsche Leasing SLO d. o. o., ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia.

Če bo vaša prošnja (op. povečanje limita) odobrena, boste morali podpisati Aneks k pogodbi o Kreditu PGC, na podlagi katerega bo aktivirana sprememba.

 

 

 

Kaj se zgodi, ko izkoristim v celoti odobren limit?

Ko delno ali v celoti izkoristite odobren limit (za porabljen znesek se zmanjša razpoložljivi prosti limit), mesečno odplačujete porabljena sredstva, limit pa se za višino plačanega zneska znova sprošča. Gre za revolving kredit.

 

 

 

Kdaj točno se sprosti limit na kartici?

Sprostitev limita na kartičnem računu poteka na zadnji delovni dan v mesecu. Za izračun minimalne obveznosti se upoštevajo že knjižene transakcije za obračunsko obdobje preteklega meseca. Ta izračun upošteva prenos salda preteklega meseca, morebitna črpanja in preplačila. Z upoštevanjem vseh plačil se sorazmerno sprosti limit, zmanjša odprta glavnica in določi nov minimalni obrok.

 

 

 

Kako je v primeru, če želim limit predčasno poplačati?

Limit lahko kadarkoli, brez dodatnih stroškov predčasno poplačate in imate znova na voljo v celoti odobren limit.

 

 

 

Kje lahko vidim svoje opravljene nakupe?

Vsi opravljeni nakupi s kartico Porsche Group Card so vidni na mesečnem izpisku porabe, to je Obvestilu o poslovanju s kartico, ki ga prejmete na začetku novega meseca.

 

 

 

Kje lahko preverim višino razpoložljivega limita na mojih karticah?

Višina razpoložljivega in zasedenega limita je razvidna na mesečnem izpisku porabe, to je Obvestilu o poslovanju s kartico, ki ga prejmete na začetku novega meseca.

 

 

 

UPORABA IN PREDNOSTI PLAČILNE KARTICE

Kje vse jo lahko uporabljam?

Plačilno kartico Porsche Group Card lahko uporabljate za obročno brezgotovinsko odplačevanje produktov in storitev v okviru prodajno-servisne mreže znamk VOLKSWAGEN, ŠKODA, AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN Gospodarska vozila in PORSCHE.

 

 

 

Za katere storitve in produkte jo lahko uporabljam?

Za brezgotovinska plačila blaga in storitev v prodajno-servisni mreži:

 • redne servisne storitve,
 • popravila,
 • originalne nadomestne dele,
 • dopolnilno opremo (pnevmatike …),
 • odbitne franšize,
 • registracije,
 • druge storitve in produkte, ki jih nudijo pooblaščeni serviserji in trgovci.

 

 

 

Katere prednosti imam lahko še s plačilno kartico zvestobe?

Plačilna kartica ima številne prednosti:

 • ni stroškov vodenja računa ali stroškov obdelave;
 • ni ročnosti;
 • prilagodljivo, brezgotovinsko obročno plačevanje;
 • sami si lahko določite mesečni obrok, plačati morate samo minimalno določen znesek;
 • obračun obresti je le za črpani del limita;
 • dodatne ugodnosti za imetnike plačilne kartice;
 • ni omejene tedenske porabe.

 

 

 

PRENOSLJIVOST/VELJAVNOST KARTICE

Ali jo lahko uporabljajo tudi drugi družinski člani?

Lahko. Znotraj računa družinskega člana, ki ima odobren limit, se lahko izda poljubno število kartic in za vsakega družinskega člana posebej. Ko prejmemo podpisano soglasje od nosilca računa o souporabi limita, se lahko uporaba aktivira tudi za preostale člane.

 

 

 

Ali kartica lahko zapade?

Veljavnost kartice ni omejena oziroma velja do preklica.

 

 

 

Kaj storiti ob morebitni izgubi ali kraji kartice?

Če kartico izgubite oziroma sumite, da je bila ukradena, morate to nemudoma javiti na e-naslov družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. ali na telefon 080 88 46. Vaša kartica bo po prejetem sporočilu o preklicu preklicana, njena nadaljnja uporaba pa bo onemogočena. Ob morebitnem sumu kraje predlagamo, da prijavo opravite tudi na najbližji policijski postaji.

 

DRUGE INFORMACIJE

Imam vprašanje v zvezi s plačilnimi karticami. Koga naj pokličem?

Vsa vprašanja v zvezi s plačilno funkcionalnostjo kartice lahko pošljete na e-naslov Porscheleasing.si ali nas pokličete na telefon 01 53 03 700 vsak delavnik med 8. in 16. ter v petek med 8. in 14. uro.

 

 

 

Porsche Group Card

Več informacij o Porsche Group Card in številnih ugodnostih, ki jih prinaša plačilna kartica zvestobe tukaj.