Za pravilno delovanje in preprostejšo uporabo te strani uporabljamo piškotke.
Sprejmi in nadaljuj

KreditKlasik

Ko privarčevanih sredstev ni dovolj, lastnik vozila pa želite postati takoj.

Z mesečnimi obroki, v okviru vaših potreb in zmožnosti, je kreditKlasik prilagojen vašemu življenjskemu stilu.

Namesto enkratne finančne obremenitve, so obroki razporejeni skozi izbrano obdobje financiranja. Oblikujete si svoj plan financiranja in ohranite možnosti za izpolnjevanje ostalih želja.

Z ustrezno izbranim pologom lahko zmanjšate višino mesečnega obroka. Ves čas dobe financiranja imate možnost predčasnega zaključka pogodbe. Ob zaključku pogodbe o financiranju je glavnica poplačana v celoti.

 Ciljna skupina:

 • Stranke, za katere je pomembno lastništvo.
 • Stranke z ustrezno boniteto.

Pogoji:

 • Doba financiranja: 12 do 84 mesecev

 • Mesečne obveznosti: odvisne od trajanja pogodbe, vplačanega pologa in plačilne sposobnosti.

 • Želen polog: vsaj 20%
 • Najvišja starost vozila ob zaključku pogodbe: 10 let

 

Izberite najboljšo varianto:

Fiksni mesečni obroki 

Zagotavljamo vam obroke za vso dobo trajanja pogodbe o kreditu. Zagotovilo velja do 84 mesecev.

Prednost: stroške vašega vozila se da dobro preračunati.

Variabilni mesečni obroki 

Omogočamo vam možnost izkoristiti ugodne pogoje na finančnih trgih.

Pri kreditu z variabilno obrestno mero, se obrestna mera prilagaja tržnim nihanjem EURIBOR-ja v trimesečnih intervalih.

V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi.«

Prednosti:

 • Takojšnje lastništvo

 • Možnost izbire fiksne ali variabilne obrestne mere

 • Možnost predčasnega zaključka pogodbe

 • Možnost spreminjanja pogojev financiranja (doba trajanja,…)

 • Na podlagi amortizacijskega načrta ste vedno seznanjeni s preostankom dolga in z možnostjo predčasnega odplačila

 • ONLINE spletni portal » Moj Porsche Leasing« stranki v vsakem trenutku omogoča vpogled v stanje kredita

Dodatne možnosti

 • Obvezno zavarovanje (AO)
 • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus)
 • Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov
 • Zavarovanje avtomobilske asistence
 • Kasko in delno kasko kombinacije
 • Zavarovanje pravne zaščite
 • KreditPlus

Se zanimate za kredit?

Več informacij o kreditu dobite direktno pri vašem pooblaščenem trgovcu.