Zavarovanje

Nesreča v prometu nikoli ne počiva. In posledice so lahko zelo drage. Da boste za volanom brez skrbi, vam Porsche leasing na enem mestu nudi optimalno zavarovanje: obvezno, kasko in nezgodno zavarovanje voznika in potnikov.

KONTAKTIRAJTE NAS

Osnovno zavarovanje za vozilo

Kasko zavarovanje

Kasko je prostovoljno zavarovanje za primer, ko vam je nastala škoda, a ste povzročitelj škode vi sami ali pa neznana tretja oseba. V takšnem primeru plačate le dogovorjeni lastni delež, ostalo prevzame zavarovalnica.

Obvezno zavarovanje (AO)

Obvezno zavarovanje je po zakonu obvezno. Krije škodo, ki jo v prometu povzročite drugim.

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

Krije škodo, ki bi jo utrpel voznik in sopotniki zaradi poškodb v prometni nesreči. Zagotavlja vam kritje nezgodne smrti, trajne invalidnosti, stroškov zdravljenja in dnevnega nadomestila.

Dodatna zavarovanja

Zavarovanje avtomobilske asistence

Zagotavlja 24-urno pomoč pri težavah z vozilom na cesti, tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.

Zavarovanje pravne zaščite

Krije stroške zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške, stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nezgodo ter stroške obrambe, kadar odškodninske zahtevke vložijo druge osebe.

Zavarovanje vozila v tujini

Zelena karta je neke vrste obvezno zavarovanje za tujino. Velja v večini evropskih držav in krije škodo, ki jo v teh državah v prometu povzročite tretjim osebam.

Paketi zavarovanj

Modra Porsche kombinacija

Paket zajema avtomobilsko odgovornost (AO), splošni kasko (1 %), delno kasko kombinacijo tatvino (0 % / 1 %)

Srebrna Porsche kombinacija

Paket zajema avtomobilsko odgovornost (AO), zavarovanje voznika (AO+), splošni kasko (1 %), delno kasko kombinacijo tatvino (0 % / 1 %).

Zlata Porsche kombinacija

Avtomobilska odgovornost (AO), zavarovanje voznika (AO+), nezgodno zavarovanje potnikov v vozilu, zavarovanje pravne zaščite, asistenca premium, splošni kasko (1 %), delne kasko kombinacije: tatvina (0 % / 1 %), parkirišče, stekla, svetlobna telesa in ogledala, nalet divjadi in nadomestno vozilo.

Prednosti zavarovanja pri nas

Permanentne police

Pri zavarovalnici Porsche Zavarovanje vam omogočamo sklenitev permanentnega kasko zavarovanja, ki ni omejeno le na eno leto, pač pa velja do preklica.

Izbira zavarovalnice

Izbirate lahko med vodilnimi zavarovalnicami v Sloveniji in našo lastno zavarovalnico Porsche Zavarovanje, s 30-letno tradicijo.

Vse na enem mestu

Od informativnega izračuna do sklenitve zavarovanja - vse lahko opravite pri izbranem pooblaščenem partnerju mreže Porsche Slovenija.

Po vaši meri

Omogočamo vam enostavno in hitro sklenitev zavarovanja ter ugodne plačilne pogoje - do 12 obrokov, brez obresti.

Pogosto zastavljena vprašanja - Zavarovanje

Če ste imeli sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vozilo, ki ste ga prodali ali odjavili (dokazilo za prenos bonusa je kopija odjavljenega prometnega dovoljenja; če pa je prodano, pa tudi kopija AO police novega lastnika prodanega vozila), se na novo AO zavarovalno polico prenese bonus v naslednjih primerih:

  • če od prodaje, odjave oz. poteka pred-police ni poteklo več kot 3 leta;
  • če je bila zavarovalna polica, s katere se prenaša bonus, veljavna manj kot eno leto, se prenese isti bonus (če ni bilo škode), če pa je bila veljavna celo leto, pa višji bonus (če ni bilo škode, nižji premijski razred) in
  • če je bilo vozilo zavarovano po polici, s katere se prenaša bonus iste kategorije kot novo zavarovano vozilo.

Za prenos bonusa je treba predložiti naslednje dokumente:

 • polica, s katere se bo prenašal bonus,
 • dokazilo o odjavi oz. prodaji vozila, zavarovanega po polici, s katere se bo prenašal bonus.

Da, bonus se lahko prenaša med zavarovalnicami, in sicer na način in pod pogoji, opisanimi v predhodnih dveh točkah.

 • Zavarovalnice omogočajo prenos bonusa med partnerjema - v tem primeru je treba poslati izjavo osebe, ki želi prenesti bonus na svojega partnerja. Pri tem naj poudarimo, da pri prenosu bonusa na drugo osebo darovalec izgubi bonus.
 • Možen je tudi prenos bonusa na otroka, vendar je mogoče prenesti samo višino bonusa, ki bi jo prejemnik pridobil od opravljenega vozniškega izpita pa do trenutka prenosa bonusa (oče želi sinu, staremu 22 let, ki je pri 18 letih opravil vozniški izpit, podariti 50 % bonusa - ker ima sin vozniško dovoljenje največ 4 leta in bi teoretično lahko v tem obdobju pridobil zgolj 20 % bonusa, bo zavarovalnica odobrila prenos samo 20 % bonusa).
 • Če želi uporabnik prenesti bonus s pravne na fizično osebo ali obratno, pa mora biti fizična oseba zastopnik podjetja, kar mora biti zapisano v javno preverljivem uradnem dokumentu.

Bonus se lahko prenese na novo vozilo v roku treh let od prekinitve/poteka zavarovalne police, in sicer:

 • če ni bil podan odškodninski zahtevek, se prenese enak bonus,
 • če je bil podan odškodninski zahtevek, se prenese bonus oz. malus, ki pritiče trem premijskim razredom višje, kot je označeno na polici, s katere se prenaša bonus/malus.

Vse prijavljene škode iz osnovnega AO ali osnovnega AK zavarovanja. Pri Porsche Zavarovanju škodno dogajanje po kasko polici nima vpliva na bonus/malus.

Po navadni pošti ali e-pošti (zavarovanje@porsche.si) je treba posredovati:

 • izpolnjeno in podpisano Pooblastilo za sklenitev zavarovanja;
 • specifikacijo vozila oz. račun za vozilo v primeru sklenitve Porsche Zavarovanja;
 • dokazilo o višini bonusa;
 • dokazilo, da je bonus prost;
 • kopije osebnega dokumenta. se skladno z Zakonom o varovanju potrošnikov ne sme pošiljati po faksu, pač pa ga pošljite z navadno pošto.

 • Polico Porsche Zavarovanje lahko prejmete po elektronski pošti ali jo izpišejo v izbranem pooblaščenem salonu.
 • Za vse ostale zavarovalnice polico prejmete po pošti.

Polico plačate po položnicah, glede na izbrano število obrokov.

Premija je enaka, ne glede na dinamiko doplačila - strankam ne zaračunamo dodatnih stroškov za obročno plačevanje.

Informativni izračun oz. ponudbo za vaše potrebe vam pripravi prodajni svetovalec pri vseh pooblaščenih trgovcih znamk Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, VW gospodarska vozila, Porsche in Weltatuto.

Za prekinitev police morate na Porsche Zavarovalno Zastopništvo posredovati:

 • nalog za prekinitev zavarovanja,
 • originalni izvod police, ki jo je treba prekiniti,
 • originalni izvod zelene karte (če je bila izdana),
 • kopijo odjavljenega prometnega dovoljenja,
 • kopijo police novega lastnika (če je bilo vozilo prodano) in
 • kopijo bančne kartice.

V primeru, da po zavarovalni polici oziroma zavarovalnem kritju v tekočem letu ni bil podan odškodninski zahtevek, ste upravičeni do povračila neizkoriščenega dela zavarovalne premije. V tem primeru je treba na Porsche Zavarovalno zastopništvo posredovati kopijo bančne kartice, iz katere je razviden TRR, na katerega bo nakazano morebitno preplačilo, v primeru dolga pa se stranki izstavi končni obračun.

Proces reševanja škod za Porsche Zavarovanje.

Postopek reševanja škodnih primerov pri Porsche Versicherung

 • Če potrebujete dodatne informacije in usmeritve glede ravnanja ob prometni nesreči, prijavi škodnega primera, pomoči na cesti ali vleki, lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 84 77 oziroma +386 59 091 893 za klice iz tujine.
 • Prijave škodnega primera po policah Porsche Zavarovanja opravijo na pooblaščenih servisih mreže Porsche, kjer škodo dokumentirajo (naredijo fotografije poškodovanih delov, dve fotografiji poškodovanega vozila po nasprotnih diagonalah, fotografija šasije in števca prevoženih kilometrov), izpolnijo Prijavo škodnega dogodka, naredijo kopije prometnega in vozniškega dovoljenja (slednjega ni potrebno, če je bilo vozilo v mirovanju), izdelajo oceno stroškov popravila (kalkulacija popravila), prevzamejo vso morebitno dodatno dokumentacijo, ki se nanaša na škodni dogodek (npr.: Evropsko poročilo, Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti, Plačilni nalog, Zapisnik policije, fotografije z mesta škodnega dogodka ipd.), ter ostalo dokumentacijo po nalogu zavarovalnice (vse ključe, homologacijo in servisno knjižico v primeru tatvine ipd.).
 • Servisni sprejemnik na spletnem portalu https://porscheskode.si objavi škodni primer, ki mu je po primarni kontroli določena unikatna številka, po sekundarni kontroli pa cenilec izdela cenilni zapisnik, ki določa obseg popravila.
 • Naročnik popravila je stranka, zavarovalnica pa je skladno z zavarovalno pogodbo plačnik, če je za prijavljeni škodni primer podano kritje in usklajen obseg popravila (s cenilnim zapisnikom potrjena kalkulacija stroškov popravila).
 • Po končanem popravilu se račun, skupaj s prilogami (originalni izvod Prijave škodnega primera in cenilni zapisnik, pri nadomestnem vozilu pa še originalni izvod pogodbe za nadomestno vozilo) pošlje na Porsche Zavarovanje. Račun je plačan v višini popravila, pri čemer se plačilo zmanjša za odbitno franšizo (katere plačnik je uporabnik), DDV (v primeru operativnega leasinga, kjer DDV plača leasingodajalec, ali je zavarovano tovorno vozilo oz. vozilo za opravljanje osnovne dejavnosti (npr.: avtošola, rent-a-car, nadomestno vozilo ipd.) in je stranka upravičena do povračila DDV) ter morebitne ostale odbitke (npr.: amortizacija, prekoračitev ipd.), o katerih je servis predhodno obveščen skupaj z informacijo o kritju. Račun je plačan v roku 14 dni od prejema, če je bil predhodno podan temelj za izplačilo škode.

Pridobite individualno svetovanje

Kontaktirajte nas in našli bomo rešitev po vaši meri

KONTAKT

Je prišlo do okvare ali škode? Tu smo, da pomagamo

Naj se zgodi praska ali resna poškodba, takšni dogodki so vedno nepričakovani. Kaj sedaj? Preprosto pokličite naš klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 84 77, ki je dosegljiva 24/7. Izkušeni strokovnjaki vas bo vodil skozi postopek, ki zajema zlasti:

 1. Izpolnitev obrazca za prijavo škode online ali pa pri pooblaščenem servisu,
 2. Organizacijo avtovleke do pooblaščenega servisa Porsche,
 3. Prevzem nadomestnega vozila

Nato samo še prevzamente popravljeno vozilo in se odpeljite!

Kontakt

Imate vprašanja, predloge ali želje?

Za vas smo na voljo:
po - če 08.00 - 16.00
pe 08.00 - 14.00

ali na elektronski naslov:

info@porscheleasing.si

zavarovanje@porsche.si