Pogosto zastavljena vprašanja s področja zavarovanja

Kakšna kritja vključujejo posamezne Porsche Kombinacije?

Kritja pri posameznih Porsche kombinacijah

Modra Porsche kombinacija

Avtomobilska odgovornost (AO), Splošni kasko (1%), Delna kasko kombinacija tatvina (0%/1%)

Zlata Porsche kombinacija

Avtomobilska odgovornost (AO), zavarovanje voznika (AO+), nezgodno zavarovanje potnikov v vozilu, zavarovanje pravne zaščite, asistenca premium oz. Porsche kasko zavarovanje, splošni kasko (1%), delne kasko kombinacije, tatvina (0% / 1%), parkirišče, stekla, svetlobna telesa in ogledala, nalet divjadi, nadomestno vozilo.

Srebrna Porsche kombinacija

Avtomobilska odgovornost (AO), zavarovanje voznika (AO+), splošni kasko (1%), delna kasko kombinacija,tatvina (0% / 1%).

Kako se določa bonus na polici?

Določanje bonusa na polici

Kdaj lahko prenesem bonus iz stare police?

V kolikor je imela stranka sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti na vozilu, ki ga je prodala ali odjavila (dokazilo za prenos bonusa je kopija odjavljenega prometnega dovoljenja, če pa je prodano pa tudi kopija AO police novega lastnika prodanega vozila), se na novo AO zavarovalno polico prenese bonus, če:

 • od prodaje, odjave oz. poteka pred-police ni poteklo več kot 3 leta;
 • je bila zavarovalna polica iz katere se prenaša bonus veljavna manj kot eno leto se prenese isti bonus (če ni bilo škode), če pa je bila veljavna celo leto pa višji bonus (če ni bilo škode, nižji premijski razred) in
 • je bilo vozilo zavarovano po polici iz katere se prenaša bonus iste kategorije kot novo zavarovano vozilo.
Katere dokumente je potrebno predložiti, da se lahko upošteva bonus?

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti, da se lahko prenaša bonus:

 • polica, iz katere se bo prenašal bonus
 • dokazilo o odjavi oz. prodaji vozila, zavarovanega po polici iz katere se bo prenašal bonus.
Ali lahko prenašam bonus iz ene na drugo zavarovalnico?

Da, bonus se lahko prenaša med zavarovalnicami in sicer na način in pod pogoji opisanimi v predhodnih dveh točkah.

Ali je možen prenos bonusa med partnerjema?
 • Zavarovalnice omogočajo prenos bonusa med partnerjema - v tem primeru je treba poslati izjavo osebe, ki želi prenesti bonus na svojega partnerja. Pri tem naj poudarimo, da pri prenosu bonusa na drugo osebo darovalec bonus izgubi.
 • Prav tako je možen prenos bonusa na otroka, vendar je mogoče prenesti samo višino bonusa, ki bi jo prejemnik pridobil od opravljenega vozniškega izpita pa do trenutka prenosa bonusa (oče želi sinu, staremu 22 let, ki je pri 18 letih opravil vozniški izpit, podariti 50 % bonusa - ker ima sin vozniško dovoljenje največ 4 leta in bi teoretično lahko v tem obdobju pridobil zgolj 20 % bonusa, bo zavarovalnica odobrila prenos samo 20 % bonusa).
 • Če želi uporabnik bonus prenesti s pravne na fizično osebo ali obratno, pa mora biti fizična oseba zastopnik podjetja, kar mora biti zapisano v javno preverljivem uradnem dokumentu.
Kaj se zgodi z bonusom, ko se vozilo proda/odjavi?

Bonus se lahko prenese na novo vozilo v roku 3-eh let od prekinitve/poteka zavarovalne police, prenese pa se:

 • če ni bil podan odškodninski zahtevek, enak bonus,
 • če je bil podan odškodninski zahtevek pa bonus oz. malus, ki pritiče trem premijskim razredom višje, kot je označeno na polici, iz katere se prenaša bonus/malus.
Kateri škodni primeri vplivajo na bonus/malus?

Vse prijavljene škode iz osnovnega AO ali osnovnega AK zavarovanja. Pri porsche Zavarovanju škodno dogajanje po kasko polici nima vpliva na bonus/malus.

Katere dokumente je potrebno poslati, da se lahko sklene zavarovanje?

Po navadni pošti ali e-pošti  (zavarovanje(kwfat)porsche(kwfdot)si) je potrebno posredovati:

 • izpolnjeno in podpisano Pooblastilo za sklenitev zavarovanja;
 • specifikacijo vozila oz. račun za vozilo v primeru sklenitve Porsche Zavarovanja;
 • dokazilo o višini bonusa;
 • dokazilo, da je bonus prost;
 • kopijo osebnega dokumenta pa se skladno z Zakonom o varovanju potrošnikov ne sme pošiljati po faksu, pač pa se pošlje z navadno pošto.
Na kakšen način dobim polico?
 • Za Porsche Zavarovanje po elektronski pošti, polico se lahko izpiše v izbranem pooblaščenem salonu,
 • Za vse ostale zavarovalnice pa po pošti.
Kje in kako plačam polico?

Polico se plača po položnicah, glede na izbrano število obrokov.

Ali sem upravičen do popusta na takojšnje plačilo?

Premija je enaka, ne glede na dinamiko doplačila - strankam ne zaračunamo dodatnih stroškov za obročno plačevanje.

Kje lahko dobim informativni izračun?

Informativni izračun oz. ponudbo ukrojeno po meri vam pripravi prodajni svetovalec pri vseh pooblaščenih trgovcih znamk Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, VW gospodarska vozila, Porsche in Weltatuto.

Kako prekinem polico?

Za prekinitev police je potrebno na Porsche Zavarovalno Zastopništvo posredovati:

 • nalog za prekinitev zavarovanja
 • originalni izvod police, katero je potrebno prekiniti,
 • originalni izvod zelene karte (če je bila izdana),
 • kopijo odjavljenega prometnega dovoljenja,
 • kopijo police novega lastnika (če je bilo vozilo prodano) in
 • kopijo bančne kartice.
Kako prejmem vračilo?

V primeru, da po zavarovalni police oziroma zavarovalnem kritju v tekočem letu ni bil podan odškodninski zahtevek, je stranka upravičena do povračila neizkoriščenega dela zavarovalne premije. V tem primeru je potrebno na Porsche Zavarovalno Zastopništvo posredovati kopijo bančne kartice, iz katere je razviden TRR, na katerega bo nakazano morebitno preplačilo, v primeru dolga pa se stranki izstavi končni obračun.

Proces reševanja škod za Porsche Zavarovanje.

Postopek reševanja škodnih primerov pri Porsche Versicherung      

 •  V primeru, ko stranka potrebuje dodatne informacije in usmeritve glede ravnanja ob prometni nesreči, prijavi škodnega primera, pomoči na cesti ali vleki, lahko pokliče na brezplačno telefonsko številko 080 84 77 oziroma +386 59 091 893 za klice iz tujine.
 • Prijave škodnega primera po policah Porsche Zavarovanja se opravijo na pooblaščenih servisih mreže Porsche, kjer se škoda dokumentira (naredijo se fotografije poškodovanih delov, dve fotografiji poškodovanega vozila po nasprotnih diagonalah, fotografija šasije in števca prevoženih kilometrov), izpolni Prijava škodnega dogodka, naredijo se kopije prometnega in vozniškega dovoljenja (slednjega ni potrebno, če je bilo vozilo v mirovanju), izdela ocena stroškov popravila (kalkulacija popravila), prevzame vsa morebitna dodatna dokumentacija, ki se nanaša na škodni dogodek (npr.: Evropsko poročilo, Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti, Plačilni nalog, Zapisnik policije, fotografije z mesta škodnega dogodka ipd.), ter ostala dokumentacija po nalogu zavarovalnice (vse ključe, homologacijo in servisno knjižico v primeru tatvine ipd.).
 • Servisni sprejemnik na spletnem portalu https://porscheskode.si objavi škodni primer, kateremu je po primarni kontroli določena unikatna številka, po sekundarni kontroli pa s strani cenilca izdelan cenilni zapisnik, ki določa obseg popravila.
 • Naročnik popravila je stranka, zavarovalnica pa je skladno z zavarovalno pogodbo plačnik, v kolikor je za prijavljen škodni primer podano kritje in usklajen obseg popravila (s cenilnim zapisnikom potrjena kalkulacija stroškov popravila).
 • Po končanem popravilu se račun, skupaj s prilogami (originalni izvod Prijave škodnega primera in cenilni zapisnik, pri nadomestnem vozilu pa še originalni izvod pogodbe za nadomestno vozilo) pošlje na Porsche Zavarovanje. Račun je plačan v višini popravila, pri čemer se plačilo zmanjša za odbitno franšizo (katere plačnik je uporabnik), DDV-ja (v primeru operativnega leasinga, kjer DDV plača leasingodajalec, ali je zavarovano tovorno vozilo oz. vozilo za opravljanje osnovne dejavnosti (npr.: avtošola, rent-a-car, nadomestno vozilo ipd.) in je stranka upravičena do povračila DDV) ter morebitne ostale odbitke (npr.: amortizacija, prekoračitev ipd.) o katerih je servis predhodno obveščen skupaj z informacijo o kritju. Račun je plačan v roku 14 dni od prejema, če je bil predhodno podan temelj za izplačilo škode.