Za pravilno delovanje in preprostejšo uporabo te strani uporabljamo piškotke.
Sprejmi in nadaljuj

Pogosto zastavljena vprašanja s področja zavarovanja

Kakšna kritja vključujejo posamezne Porsche Kombinacije?

Kritja pri posameznih Porsche kombinacijah

Modra Porsche kombinacija

Avtomobilska odgovornost (AO), Splošni kasko (1%), Delna kasko kombinacija tatvina (0%/1%)

Zlata Porsche kombinacija

Avtomobilska odgovornost (AO), zavarovanje voznika (AO+), nezgodno zavarovanje potnikov v vozilu, zavarovanje pravne zaščite, a sistenca premium, splošni kasko (1%), delne kasko kombinacije, tatvina (0% / 1%), parkirišče, stekla, svetlobna telesa in ogledala, nalet divjadi, nadomestno vozilo.

Srebrna Porsche kombinacija

Avtomobilska odgovornost (AO), zavarovanje voznika (AO+), splošni kasko (1%), delna kasko kombinacija,tatvina (0% / 1%).

Kako se določa bonus na polici?

Določanje bonusa na polici

Kdaj lahko prenesem bonus iz stare police?

V kolikor je imela stranka sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti na vozilu, ki ga je prodala ali odjavila (dokazilo za prenos bonusa je kopija odjavljenega prometnega dovoljenja, če pa je prodano pa tudi kopija AO police novega lastnika prodanega vozila), se na novo AO zavarovalno polico prenese bonus, če:

 • od prodaje, odjave oz. poteka pred-police ni poteklo več kot 3 leta;
 • je bila zavarovalna polica iz katere se prenaša bonus veljavna manj kot eno leto se prenese isti bonus (če ni bilo škode), če pa je bila veljavna celo leto pa višji bonus (če ni bilo škode, nižji premijski razred) in
 • je bilo vozilo zavarovano po polici iz katere se prenaša bonus iste kategorije kot novo zavarovano vozilo.
Katere dokumente je potrebno predložiti, da se lahko upošteva bonus?

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti, da se lahko prenaša bonus:

 • polica, iz katere se bo prenašal bonus
 • dokazilo o odjavi oz. prodaji vozila, zavarovanega po polici iz katere se bo prenašal bonus.
Ali lahko prenašam bonus iz ene na drugo zavarovalnico?

Da, bonus se lahko prenaša med zavarovalnicami in sicer na način in pod pogoji opisanimi v predhodnih dveh točkah.

Kaj se zgodi z bonusom, ko se vozilo proda/odjavi?

Bonus se lahko prenese na novo vozilo v roku 3-eh let od prekinitve/poteka zavarovalne police, prenese pa se:

 • če ni bil podan odškodninski zahtevek, enak bonus,
 • če je bil podan odškodninski zahtevek pa bonus oz. malus, ki pritiče trem premijskim razredom višje, kot je označeno na polici, iz katere se prenaša bonus/malus.
Kateri škodni primeri vplivajo na bonus/malus?

Vse prijavljene škode iz osnovnega AO ali osnovnega AK zavarovanja. Pri porsche Zavarovanju škodno dogajanje po kasko polici nima vpliva na bonus/malus.

Katere dokumente je potrebno poslati, da se lahko sklene zavarovanje?

Po faksu 01/5303-781 je potrebno posredovati:

 • izpolnjeno in podpisano Pooblastilo za sklenitev zavarovanja;
 • specifikacijo vozila oz. račun za vozilo v primeru sklenitve Porsche Zavarovanja;
 • dokazilo o višini bonusa;
 • dokazilo, da je bonus prost;
 • kopijo osebnega dokumenta pa se skladno z Zakonom o varovanju potrošnikov ne sme pošiljati po faksu, pač pa se pošlje z navadno pošto.
Na kakšen način dobim polico
 • Za Porsche Zavarovanje po elektronski pošti, polico se lahko izpiše v izbranem pooblaščenem salonu,
 • Za vse ostale zavarovalnice pa po pošti.
Kje in kako plačam polico?

Polico se plača po položnicah, glede na izbrano število obrokov.

Ali sem upravičen do popusta na takojšnje plačilo?

Premija je enaka, ne glede na dinamiko doplačila - strankam ne zaračunamo dodatnih stroškov za obročno plačevanje.

Kje lahko dobim informativni izračun?

Informativni izračun oz. ponudbo ukrojeno po meri vam pripravi prodajni svetovalec pri vseh pooblaščenih trgovcih znamk Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, VW gospodarska vozila, Porsche in Weltatuto.

Kako prekinem polico?

Za prekinitev police je potrebno na Porsche Zavarovalno Zastopništvo posredovati:

 • originalni izvod police, katero je potrebno prekiniti,
 • originalni izvod zelene karte (če je bila izdana),
 • kopijo odjavljenega prometnega dovoljenja,
 • kopijo police novega lastnika (če je bilo vozilo prodano) in
 • kopijo bančne kartice.
Kako prejmem vračilo?

Obrok za zavarovanje je možno plačati skupaj s financiranjem le v primeru paketnih produktov (npr.: »All Inclusive«), sicer stranka prejme ločeno položnico od krditodajalca/leasingodajalca in od Porsche Zavarovalnega Zastopništva.

Kdaj in za koliko časa sem upravičen do nadomestnega vozila?
 • Če je podan odškodninski zahteve iz naslova sklenjenega kasko zavarovanja s kritjem nadomestnega vozila.
 • Če stranka ob cenitvi zahteva nadomestno vozilo,
 • Če po normativih traja popravilo več kot en dan (pri Adriati-Slovenici več kot dva dni) za največ 10 dni.
Proces reševanja škod za Porsche Zavarovanje.
 • Stranka pokliče na klicni center Porsche Zavarovanja na št. 080 84-77 oziroma +386 59 091 893 za klice iz tujine (Stranka prejme dodatna navodila in usmeritve, dogovori se na katerem pooblaščenem servisu in kdaj bo opravljena cenitev vozila).
 • Vozilo se pripelje na ogled škode (Stranka izpolni prijavo škodnega dogodka. Prijava je nato poslana po faxu na št. 01 519 16 98 ali po elektronski pošti na skodni_primeri@porsche.si).
 • Na podlagi prijave škodnega dogodka, cenilec opravi ogled in cenitev škode. V kolikor stranka predhodno ni bila dogovorjena za cenitev vozila, se dogovor opravi v tem trenutku s klicem na telefonsko številko 080 84-77.
 • Vsa dokumentacija v zvezi s škodnim dogodkom (prijava škodnega dogodka, slike, Evropsko poročilo, odstopno izjavo leasingodajalca, Cenilni zapisnik, registracije (pri totalki) in vse ključe, prometno dovoljenje ter homologacijo (pri totalki ali tatvini) se pošlje na naslov zavarovalnice.
 • Serviser lahko nemudoma začne s popravilom vozila, v kolikor je temelj nedvomno podan. V kolikor temelj še/ni podan lahko stranka naroči popravilo na lastne stroške, ali počaka na podajo temelja s strani Porsche Zavarovanja.
 • Po končanem popravilu se račun pošlje na Porsche zavarovalnico. Račun je plačan v višini le-tega, zmanjšan za odbitno franšizo (katero plača uporabnik) ter DDV (v primeru operativnega leasinga, katerega plača leasingodajalec ali v primeru, kadar gre za tovorno vozilo, vozilo za opravljanje dejavnosti (avtošole, rent a car, nadomestna vozila) in je stranka upravičena do povračila DDV) najkasneje v roku 14 dni od prejema (v kolikor je podan temelj za izplačilo škode).