Pogosta vprašanja s področja leasinga

Ali lahko leasingojemalec registrira vozila na svoje ime?

Leasingojemalec ima možnost registracije vozila na svoje ime, ko mu družba Porsche Leasing SLO d.o.o. izda potrebno soglasje k registraciji vozila.

Ali je operativni leasing primeren tudi za fizične osebe?

Operativni leasing je primeren za vse vrste strank, ki jih zanima samo uporaba vozila, ne pa tudi pridobitev lastništva.

Ali se lahko odbije DDV pri osebnih vozilih?

Pri osebnih vozilih je mogoče odbiti DDV zgolj  v primeru, ko ima davčni zavezanec v uporabi vozilo za opravljanje naslednjih dejavnosti: rent-a-car, taxi službe, avtošole, intervencija; DDV je  možno odbiti tudi pri tovornih vozilih, če je stranka davčni zavezanec.

Kaj storiti, če mesečni obrok leasinga presega zmožnosti stranke?

Obstojijo različni načini prilagoditve višine mesečnega obroka zmožnostim stranke. Na višino obroka tako vpliva višina danega pologa, doba financiranja in uporaba financiranja z ostankom vrednosti.

Ali je lahko pogodbena stranka tudi študent?

Tudi študenti imajo možnost postati naše stranke, pod pogojem da prejemajo dohodke tako, da so zmožni izpolniti svoje obveznosti iz sklenjene pogodbe.

Ali stranka lahko vpliva na to, kdaj bodo v plačilo zapadle položnice oz. račun?

Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. za finančni leasing pošilja položnice 2-krat mesečno in sicer z zapadlostjo 1. ali 16. v mesecu. Na podlagi pisnega zahtevka lahko stranka izbere želeni datum, v kolikor tega ne stori se zapadlost položnice vzpostavi avtomatsko.

Računi za mesečno najemnino  pri operativnem leasingu imajo samo en rok zapadlosti, to je praviloma 1. v mesecu.

Ali je ob financiranju vozila potrebno kasko zavarovanje?

Da, pri vseh finančnih produktih Porsche Finance Group Slovenia mora stranka obvezno skleniti kasko zavarovanje. Izjema so rabljena vozila in sicer v primerih kadar so hkrati izpolnjeni naslednji trije pogoji: starost vozila vsaj 4 leta, višina pologa vsaj 25% ter znesek financiranja enak ali nižji od 7.000EUR.

Porsche Kasko zavarovanje

Permenentno Porsche kasko zavarovanje je idealna dopolnitev ob financiranju vašega novega vozila. Preprost produkt, ki vključuje vse nevarnosti in delne kombinacije. Nimate vsakoletnih skrbi s podaljševanjem, saj to zavarovanje ni omejeno na eno leto, pač pa velja do vašega preklica. Letna premija je izredno ugodna, se z leti ne spreminja, in ni odvisna od škodnega dogajanja. Omogočamo vam tudi plačilo do 12 obrokov, brez obresti.

Ali se lahko stranka odloči za predčasno zaključek pogodbe?

Pri fizičnih osebah v primeru kredita in finančnega leasinga je predčasen zaključek pogodbe možen brez dodatnih stroškov. Stranka naj vzpostavi stik z našim referentom,  ki bo na podlagi zahtevka stranki predstavil možnosti. V primeru, da gre za pravno osebo oz. pri operativnem leasingu, ne glede na to kdo je stranka, se ob predčasnem zaključku pogodbe lahko zaračunajo stroški predčasnega zaključka pogodbe.