KreditKlasik

Najboljša izbira za vse, ki želite ohraniti svojo finančno stabilnost, lastnik vozila pa želite postati takoj.

Kontaktirajte nas

Prednosti

Lastništvo ob sklenitvi pogodbe

Ob sklenitvi kreditne pogodbe takoj postanete lastnik vozila, vrednost vozila pa plačujete po obrokih.

Fiksna ali variabilna obrestna mera

Fiksni mesečni obroki veljajo za vso dobo trajanja pogodbe o financiranju oz. največ 84 mesecev. Pri variabilni obrestni meri se obrestna mera prilagaja tržnim nihanjem EURIBOR-ja v trimesečnih intervalih.

Optimalno odplačevanje

Doba financiranja od 12 do 84 mesecev. Mesečne obveznosti so odvisne od trajanja pogodbe, višine vplačanega pologa (vsaj 20 %) in plačilne sposobnosti.

Prilagoditve po sklenitvi pogodbe

Kadarkoli se lahko odločite za predčasno odplačilo dolga ali za spremembo trajanja pogodbe. Na spletnem portalu »Moj Porsche Leasing« imate ves čas vpogled v stanje vašega kredita.

Dodatne možnosti - zavarovanje

  • Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov
  • Zavarovanje avtomobilske asistence
  • Zavarovanje pravne zaščite

Kaj je EURIBOR in kako vpliva na vaš kredit?

EURIBOR je povprečna obrestna mera, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar. Glede na ročnost jih obstaja več, najbolj poznani so na primer 3-mesečni, 6-mesečni in 12-mesečni. Objavlja jih Reuters, nadzoruje pa Evropska bančna federacija. Nova vrednost EURIBOR-ja je objavljena vsak dan ob 11. uri dopoldne. Vrednost EURIBOR-ja se torej oblikuje na medbančnem trgu in posamezna banka ne more vplivati nanj. Več informacij o medbančni obrestni meri Euribor najdete na http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Brezskrbno na poti

Obvezno zavarovanje (AO)

Krije škodo, ki jo v prometu povzročite drugim.

Kasko zavarovanje

Zagotavlja polno kritje pri nesrečah ali poškodbah vozila, pri čemer vedno plačate dogovorjeni lastni delež.

TopService vzdrževanje

Za redno vzdrževanje vozila poskrbite s plačevanjem mesečnih obrokov brez dodatnih stroškov.

Pridobite individualno svetovanje

Kontaktirajte nas in našli bomo rešitev po vaši meri

KONTAKT