Euribor

"Euro Interbank Offered Rate" Euribor je kratica, ki označuje obrestno mero za denarna sredstva v medbančnem sektorju evro območja in jo zahtevajo evropske banke pri poslovanju z investicijami, ki imajo določeno dobo trajanja.

nazaj na Leksikon financiranja