Avtomobilska odgovornost (AO)

AO - zavarovanje avtomobilske odgovornosti po zakonu obvezno za vsa motorna vozila, ki so vključena v promet krije materialno in nematerialno škodo, ki smo jo s svojim vozilom povzročili oškodovancu

nazaj na Leksikon financiranja