Zavarovanje pravne zaščite

Pravna zaščita pomeni, da zavarovanje nudi strokovno pravno pomoč v primeru, ko se zavarovanec zaradi uporabe svojega motornega vozila znajde v različnih pravnih postopkih. Npr. krije stroške obrambe v kazenskih postopkih in postopkih o prekrških zaradi prometne nesreče, ki jo je povzročil zavarovanec. Npr. krije stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo iz uporabe zavarovanega motornega vozila.

nazaj na Leksikon financiranja