Zelena karta

Predstavlja dokazilo o obstoju zavarovanja AO – potrebujemo v tujini!

nazaj na Leksikon financiranja