Finančni leasing

Če želite postati lastnik.

S plačilom zadnjega obroka poravnate vse obveznosti in postane lastnik vozila.

Ciljna skupina:

 • Fizične osebe, ki želijo pridobiti lastništvo vozila.

 • Pravne osebe, ki si želijo vozilo stroškovno opredmetiti v osnovnih sredstvih (amortizacija).

Pogoji:

 • Doba financiranja: 12 do 84 mesecev

 • Mesečne obveznosti: odvisne od trajanja pogodbe, vplačanega pologa in plačilne sposobnosti.

 • Želen polog: vsaj 20%
 • Prenos lastništva ob plačilu zadnjega obroka in po ureditvi prenosa lastništva v registru motornih vozil. 

Izberite najboljšo varianto:

Fiksni mesečni obroki 

Zagotavljamo vam fiksne mesečne obroke za vso dobo trajanja pogodbe o financiranju. Zagotovilo velja do 84 mesecev.

Prednost: stroške vašega vozila se da dobro preračunati.

Variabilni mesečni obroki 

Omogočamo vam možnost izkoristiti ugodne pogoje na finančnih trgih.

Pri finančnem leasingu z variabilno obrestno mero, se obrestna mera prilagaja tržnim nihanjem EURIBOR-ja v trimesečnih intervalih.

V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi.«

Kaj je EURIBOR in kako vpliva na vaš finančni leasing?


EURIBOR je povprečna obrestna mera, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar. Glede na ročnost  jih obstaja več, najbolj poznani so na primer 3-mesečni, 6-mesečni in 12-mesečni. Objavlja jih Reuters, nadzoruje pa Evropska bančna federacija. Nova vrednost EURIBOR-ja je objavljena vsak dan ob 11. uri dopoldne. Vrednost EURIBOR-ja se torej oblikuje na medbančnem trgu in posamezna banka ne more vplivati nanj. Več informacij o medbančni obrestni meri Euribor najdete na http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Prednosti

 • Možnost izbire fiksne ali variabilne obrestne mere

 • Možnost predčasnega zaključka pogodbe

 • Možnost spreminjanja pogojev financiranja (doba trajanja,…)

 • Na podlagi amortizacijskega načrta ste vedno seznanjeni s preostankom dolga in z možnostjo predčasnega odplačila

 • ONLINE spletni portal »Moj Porsche Leasing« vam v vsakem trenutku omogoča vpogled v stanje finančnega leasinga 

Dodatne možnosti:

Zavarovanje

 • Obvezno zavarovanje (AO)
 • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus)
 • Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov
 • Zavarovanje avtomobilske asistence
 • Kasko in delno kasko kombinacije
 • Zavarovanje pravne zaščite

Vzdrževanje

 • TopService (potrebno za fizične stranke)

A3 Sportback 30 TFSI 81kW/110KM

Ponudba za finančni leasing, zavarovanje in vzdrževanje pri Porsche Leasing SLO d.o.o.
A3 Sportback 30 TFSI 81kW/110KM
Cena vozila brez dodatne opreme z DDV, po ceniku uvoznika
28.670,00 EUR
Cena vozila z dodatno opremo z DDV, po ceniku uvoznika
32.604,00 EUR
Cena vozila z upoštevanim bonusom za financiranje z DDV
28.728,00 EUR
Mesečni obrok financiranja
229,00 EUR/mesec*
Odplačilna doba
84 mesecev

Q3 35 TDI 110kW/150KM

Ponudba za finančni leasing, zavarovanje in vzdrževanje pri Porsche Leasing SLO d.o.o.
Q3 35 TFSI 110kW/150KM
Cena vozila brez dodatne opreme z DDV, po ceniku uvoznika
38.390,00 EUR
Cena vozila z dodatno opremo z DDV, po ceniku uvoznika
44.200,00 EUR
Cena vozila z upoštevanim bonusom za financiranje z DDV
40.146,00 EUR
Mesečni obrok financiranja
329,00 EUR/mesec*
Odplačilna doba
84 mesecev

Se zanimate za produkt finančni leasing?

Več informacij o produktu finančni leasing dobite direktno pri vašem pooblaščenem trgovcu.