Finančni leasing

Užitek vožnje takoj in na polno, odplačevanje pa po obrokih. Kaj lepšega? Po izteku pogodbe postanete še lastnik vozila. Vozilo izberete sami, z odplačilno dobo prilagodite višino mesečnih obrokov in vozilo uporabljate kot bilo vaša last. Ponudbo smo začinili z vrsto praktičnih ugodnosti, od preprostega zavarovanja do servisnih storitev.

KONTAKTIRAJTE NAS

Kateri finančni leasing je pravi zame?

Finančni leasing

Financiranje je sestavljeno s pologa in mesečnih obrokov glede na dogovorjeno dobo odplačevanja. S plačilom zadnjega obroka postanete lastnik vozila.

Finančni leasing Plus

Lahko se odločite za financiranje z ostankom vrednosti, kar ob pologu še dodatno zniža mesečni obrok. Ob izteku pogodbe ostanek vrednosti poplačate ali zanj sklenete novo pogodbo o financiranju.

Prednosti

Optimalno odplačevanje

Doba financiranja je od 12 do 96 mesecev. Mesečne obveznosti so odvisne od trajanja pogodbe, višine vplačanega pologa in plačilne sposobnosti lizingojemalca.

Fiksna ali variabilna obrestna mera

Fiksni mesečni obroki so vso dobo trajanja pogodbe enaki. Pri variabilni obrestni meri pa se obrestna mera prilagaja tržnim nihanjem EURIBOR-ja v trimesečnih intervalih.

Lastništvo po zadnjem obroku

Po plačilu zadnjega obroka uredimo prenos lastništva v registru motornih vozil. S tem postane vozilo vaša last.

Prilagoditve po sklenitvi pogodbe

Lahko se odločite za spremembo trajanja ali predčasen zaključek pogodbe. Na spletnem portalu »Moj Porsche Leasing« imate ves čas vpogled v stanje vašega finančnega leasinga.

Finančni leasing Plus

Nižji mesečni obroki

Ker bo del glavnice ob izteku financiranja ostal neodplačan (ostanek vrednosti), bodo mesečni obroki v času trajanja pogodbe zato nižji.

Višja vrednost financiranja

Privoščite si dražje vozilo. Ob financiranju z ostankom vrednosti lahko ohranite enake mesečne obroke.

Ponudbe

Izberite svojo priljubljeno znamko vozila in pridobite informativno ponudbo.

Pogosto zastavljena vprašanja - Finančni Leasing

Da. Leasingojemalec ima možnost registracije vozila na svoje ime, ko mu družba Porsche Leasing SLO d.o.o. izda potrebno soglasje k registraciji vozila.

Višino mesečnega obroka je možno prilagoditi vašim zmožnostim. Na višino obroka vpliva višina pologa, doba financiranja in uporaba financiranja z ostankom vrednosti.

Tudi študenti imajo možnost postati naše stranke, pod pogojem, da prejemajo dohodke tako, da so zmožni izpolniti svoje obveznosti iz sklenjene pogodbe.

Družba Porsche Leasing pošilja položnice za finančni leasing 2-krat mesečno, in sicer z zapadlostjo 1. ali 16. v mesecu. Na podlagi pisnega zahtevka lahko izberete želeni datum, če tega ne storite, se zapadlost položnice vzpostavi avtomatsko.

Da, pri vseh finančnih produktih Porsche Finance Group Slovenia morate obvezno skleniti kasko zavarovanje. Izjema so rabljena vozila, in sicer v primerih, kadar so hkrati izpolnjeni naslednji trije pogoji: starost vozila vsaj 4 leta, višina pologa vsaj 25 % ter znesek financiranja enak ali nižji od 7.000 EUR.

Pri fizičnih osebah v primeru finančnega leasinga je predčasen zaključek pogodbe možen brez dodatnih stroškov. Kontaktirajte našega referenta, ki vam bo predstavil možnosti.

Dokumentacija za sklenitev

 • Zadnje tri plačilne liste (kopije)
 • Kopija osebnega dokumenta
 • Kopija vozniškega dovoljenja

 • Zadnje tri plačilne lista (kopije)
 • Kopija osebnega dokumenta
 • Kopija vozniškega dovoljenja

*Po potrebi kopija pogodbe o zaposlitvi.

 • Dokazila ZPIZ-a o prejeti pokojnini
 • Kopija osebnega dokumenta
 • Kopija vozniškega dovoljenja

 • Kopija osebnega dokumenta
 • Kopija vozniškega dovoljenja
 • Dokazilo o zbirnem prometu prek TRR za tekoče leto (lahko izpisek iz spletnega bančništva)

 • Kopija osebnega dokumenta
 • Štiri podpisane in žigosane bianko menice (podpis in žig pri trasantu)
 • Dokazilo o zbirnem prometu prek TRR za tekoče leto (lahko izpisek iz spletnega bančništva)
 • Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v primeru, ko je stranka normiranec)

 • Kopija osebnega dokumenta
 • Štiri podpisane in žigosane bianko menice (podpis in žig pri trasantu)

*Po potrebi aktualen BON 2, star največ mesec dni.

Brezskrbno na poti

Obvezno zavarovanje (AO)

Krije škodo, ki jo v prometu povzročite drugim.

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

Omogoča, da zavarujete voznika in sopotnike za poškodbe, ki nastanejo v prometni nesreči. Zagotavlja vam kritje nezgodne smrti, trajne invalidnosti, stroškov zdravljenja in dnevnega nadomestila.

Zavarovanje pravne zaščite

Krije stroške zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške, stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nezgodo ter stroške obrambe, kadar odškodninske zahtevke vložijo druge osebe.

Pridobite individualno svetovanje

Kontaktirajte nas in našli bomo rešitev po vaši meri

KONTAKT